THÔNG TIN
 
TƯỚNG TRUNG QUỐC BÀN VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA TRUNG QUỐC

LTS: Tiếp theo bài Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức, (TVN, ngày 15/8/2010), cộng tác viên Nguyễn Hải Hoành lại vừa gửi Tuần Việt Nam chúng tôi bản dịch tiếp theo bài của Lưu Á Châu bàn về văn hóa Trung Quốc. Nhận thấy đây là chủ đề thú vị về văn hóa một dân tộc, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin trân trọng đăng tải.

TRÍ THỨC CẬN THẦN VÀ TRÍ THỨC ĐỘC LẬP
Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân đất nước với tư cách một trí thức. Từ đó thấy rằng, chỉ khi nào người trí thức tự giác tránh con đường cụt mang tên "Trí thức cận thần" để đi trên con đường mới - con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân - thì đất nước mới có thể tránh được nguy cơ trở thành "đất nước cận thần" và giữ được nền độc lập đúng nghĩa.
CẢM NHẬN MÙA THU THÁNG TÁM
Một dòng điện cực mạnh phát ra từ trái tim Việt Nam yêu nước và quật khởi truyền đi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giờ quyết định cho vận mệnh của dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Như một phản ứng dây chuyền chỉ trong 15 ngày, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp đất nước!
NHỮNG ÂM VANG LỊCH SỬ
Thế hệ những người đang sống hôm nay phải nghe cho ra những "rì rầm trong tiếng đất" vọng về nói rằng "Nước chúng ta. Nước những người chưa bao giờ khuất". Những tiếng vọng của Đất Nước, những tiếng vọng của ông cha nhắc nhở con em họ phải sống thế nào cho xứng đáng với xương máu đã đổ ra.
TỪ TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH NGHĨ VỀ MỘT CÁCH “CHÀO” MANG BẢN SĂC VIỆT NAM
Nghĩ  là chuyện giản đơn, vậy mà xưa nay cũng chưa ai giải thích cho rằng: Người Việt Nam khi giao tiếp, ngoại giao đã có cách chào nào của riêng mình và mang đúng bản sắc văn hóa của dân tộc mình hay chưa? Lúc thì ngã mũ, cúi đầu khoanh hai tay trước bụng chào; lúc thì chỉ cúi đầu chào, lúc lại vẫy tay chào, lúc lại nắm hai tay vào nhau để “huơ” chào... Đội bóng đá Việt Nam và cả các vận động viên thể thao khi nhận Huy chương trong niềm hãnh diện của cả bản thân và niềm tự hào dân tộc, nghe quốc ca cất lên thì lại đưa bàn tay phải áp vào ngực trái (nơi chỗ trái tim) - học theo các đội bóng phương Tây để chào... Vậy thì cách chào nào là đúng, là sai... và Việt Nam có thực sự là đã có một cách “chào” riêng mang bản sắc văn hóa dân tộc mình?

• Các tin khác:

» CHỮ 'T' GÂY SỐC VÀ 'QUẢ BÓNG' NHÂN DÂN
» TƯỚNG GIÁP, GS CHÂU- TRÙNG HỢP KỲ LẠ VẬN NGƯỜI, THẾ NƯỚC
» TỔ ONG THẦN BÍ TRONG THÂN CÂY VÀ NỌC ĐỘC KINH NGƯỜI
» VĂN HÓA HAY SỰ PHÔ TRƯƠNG NÚP DANH TRUYỀN THỐNG?
» VU LAN - NGÀY HÒA GIẢI VÀ YÊU THƯƠNG
» TƯỚNG GIÁP - NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN
» TỰ HÀO NGÔ BẢO CHÂU VÀ MỘT 'GIẢ TƯỞNG' RÙNG MÌNH
» GS NGÔ BẢO CHÂU ĐẠT GIẢI TOÁN HỌC FIELDS
» LUẬN VỀ CÁI SỰ… HỌC (TRÍCH LUẬN NGỮ TÂN THƯ)
» NGÔ BẢO CHÂU ĐẠT GIẢI TOÁN HỌC FIELDS


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  

  
Gia đình Bích Khê