THÔNG TIN
 
VẤN ĐỀ THÂN PHẬN KẺ SĨ NHÌN QUA TRƯỜNG HỢP ĐÀO DUY TỪ
Bị ruồng bỏ ở Đàng Ngoài, vào Nam theo chúa Nguyễn, lập nên sự nghiệp hiển hách là những điểm chính trong tiểu sử Đào Duy Từ (1572-1634). Hẳn là ám ảnh về một số phận không hề bình thường, kẻ sĩ đương thời và sau đó đã xây dựng nên nhiều giai thoại đẹp để bù vào những chỗ trống và bí mật trong cuộc đời ông.
HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI KIẾN TẠO NIỀM TIN
Đúng như niềm tin của Nguyễn Ái Quốc. Mười lăm năm, với ba cuộc “diễn tập”, không đầy 15 ngày với tinh thần “một ngày bằng hai mươi năm” chỉ khoảng 5000 đảng viên, một số đang ở trong nhà tù đế quốc, mấy chục triệu đồng bào,với quyết tâm vàniềm tin “dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho kỳ được độc lập, tự do”, đã vùng lên “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS PHAN ĐÌNH DIỆU

Một vị giáo sư xuất sắc, một nhà khoa học tài ba, một trí thức chân chính vừa từ t rần tại Hà Nội!Giáo sư Phan Đình Diệu đã ra đi hôm qua 13/5 lúc 10 giờ sau một thời gia bạo bệnh!Giáo sư Phan Đình Diệu (PĐD) hẳn để lại niềm thương tiếc sâu sắc cho các đồng nghiệp, các học trò cũ, những con người tử tế trong giai đoạn vàng thau lẫn lộn, thế sự không bình thường của đất nước.

MỘT GIẢ THIẾT KHÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐI SỨ CỦA NGUYỄN DU NĂM 1813 - 1814
1. Nguyễn Du có tạt xuống Lâm An hay không? 2. Xem xét lại một số địa điểm Nguyễn Du làm thơ trên đường về
CON GÁI TRẦN QUỐC TẢNG CÓ RA TRẤN ẢI CỬA BIỂN VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) KHÔNG?
Xin thưa ngay là hoàn toàn không. Tôi đã đọc và ghi chép lịch sử thời nhà Trần ở vùng Hải Dương và Quảng Ninh có lẽ đã đến 50 - 60 năm, trong đó có 7 năm dạy sử ở trường phổ thông.

• Các tin khác:

» HỒI ỨC VỀ TRIẾT GIA TRẦN ĐỨC THẢO
» PHẠM QUỲNH LÀ AI?
» HAI NGƯỜI LÍNH TRONG KHÚC CA HÒA BÌNH
» THỐNG NHẤT VĂN HÓA ĐỂ THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI
» PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ HÌNH THÀNH DIỄN NGÔN VỀ BẢN SẮC VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP PHAN BỘI CHÂU TỪ 1905-1908)
» MỸ - NGA - TRUNG, SYRIA VÀ BIỂN ĐÔNG NAM Á
» 5 CUỐN SÁCH BILL GATES ĐÃ ĐỌC TRONG NĂM 2017
» CHỮ HÁN CỦA NGƯỜI VIỆT
» XE KÉO - HOÀI NIỆM XƯA HAY DẤU ẤN CỦA MỘT THỜI NÔ LỆ?
» CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ BÀ THATCHER


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  

  
Gia đình Bích Khê