THÔNG TIN
 
CHUẨN 'CHÂU PHI' CHO BÔ-XÍT VÀ... TIVI CHO VINASHIN
Dù không hề muốn, Phát ngôn & Hành động tuần này vẫn buộc phải tiếp tục hai chủ đề đã đề cập từ tuần trước, bởi cả hai vẫn giữ nguyên sức nóng như lửa đốt từ trong diễn đàn quốc hội lẫn ngoài vỉa hè xã hội.
CUỘC KHỞI BINH NÂU SỒNG 1898-1900 & VÕ TRỨ (1855?-1900) QUA CÁC NGUỒN TƯ LIỆU KHÁC NHAU
Tình trạng truyền thuyết lịch sử vẫn còn xuất hiện ở những năm cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là một hiện tượng khá đặc biệt ở nước ta. Hiện tượng này phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội đương thời, trong đó có yếu tố tôn giáo bị hỗn hợp với ma thuật thần bí, tình trạng thông tin, dân trí bị hạn chế và nhất là sự thể hiện nhu cầu lưu giữ lịch sử của nhân dân theo nhãn quan yêu nước, chống ngoại xâm, tay sai, theo cách thức nghìn xưa của họ.
LÊ DUẨN NÓI VỀ TRUNG QUỐC
Tài liệu dưới đây được dịch từ cuốn Đằng sau tấm màn tre – Trung Quốc, Việt Nam và Thế giới ngoài châu Á (Behind the Bamboo Curtain – China, Vietnam, and the World beyond Asia), do Priscilla Roberts biên tập, Trung tâm Woodrow Wilson và Đại học Stanford xuất bản, 2006. Phần III chương 14 của cuốn sách có tiêu đề “Lê Duẩn và sự đoạn tuyệt với Trung Quốc”. Phần này gồm bài giới thiệu khá dài (14 trang, từ trang 453 đến 467) của Tiến sĩ Stein Tønnesson và bản dịch tài liệu này ra tiếng Anh của Christopher E. Goscha (20 trang, 467-486). Tiến sĩ Stein Tønnesson là học giả nghiên cứu về thời kỳ Chiến tranh lạnh, trong đó có mối quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc trong giai đoạn này.
TỪ 'SỰ ĐỤNG ĐỘ GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH' VÀ NHÂN CHỦNG HỌC, NHÌN LẠI CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA
Từ năm 1993, thế giới chính trị văn hoá sôi động về một bài báo của tác giả người Mỹ Samuel P. Huntington: «The Clash Of Civilizations» («Cuộc Ðụng Ðộ Giữa Các Nền Văn Minh»). Ðến sau một thời gian khá dài hệ tư tưởng hiện đại của nền văn minh Tây Phương bị liên tục đả phá, ngay trong và ngay bởi giới khoa học Âu Mỹ, rồi sự xuất hiện sau đó của «chủ nghĩa tương đối văn hoá» ở một số trào lưu «hậu hiện đại», bài báo trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất này đã được bàn tán sâu rộng trong cả hai giới chính trị và khoa học Âu Mỹ. Ðược minh hoạ bằng «Cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh» năm 1990, cuộc tấn công khủng bố vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Ngũ Giác Ðài ngày 11/09/2001, rồi cuộc «Chiến Tranh Phòng Ngừa» chống Irak của Hoa Kỳ mới đây, các luận điểm cảnh báo của Huntington còn được sự hỗ trợ bất ngờ của Ronald F. Inglehart, một chuyên gia về những thay đổi giá trị và văn hoá, dựa trên một cuộc thăm dò dư luận quốc tế vào loại quy mô nhất từ trước đến nay:
LẠM BÀN VỀ CHUYỆN “NGƯỜI VIỆT KHÔN HAY DẠI?”
Tác giả Hà Văn Thùy phản biện: “Trước ông Nguyễn Hoàng Đức đã nhiều người lên án nền kinh tế tiểu nông của người Việt. Nhưng không hiểu sao, cho tới nay vẫn chưa ai đưa ra một định nghĩa nghe được? Xin nói thật lòng, người đang viết những dòng này cũng mù tịt! Theo thiển ý thì đó phải chăng là cái phương thức sản xuất giúp dân tộc Việt hình thành và tồn tại từ hàng vạn năm nay? Đúng là nó chậm chạp, năng suất thấp, sản lượng nhỏ…Nhưng không thể phủ nhận là nó phù hợp với hoàn cảnh đất chật người đông. Năng suất thấp, nhưng chi phí ít, tận dụng mọi yếu tố sẵn có từ phân, rác, lao động trẻ con… kinh tế “tiểu nông” trở nên hiệu quả. Nó nuôi sống nhiều người, hạn chế khoảng phân cách giầu nghèo và bảo vệ tốt môi trường! Mới đây tôi đọc ở đâu đó một nhà báo phương Tây viết, đại ý: “Đừng dạy những người nông dân đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo cách làm ra hạt lúa!” Nhà báo nói đúng. Tại nhiều nơi người dân Việt đang xây dựng nền kinh tế nông nghiệp trong sự hòa hợp tuyệt vời giữa con người, sản xuất và môi trường mà có thể tương lai sẽ gọi là nền kinh tế minh triết!”

• Các tin khác:

» MỘT NỀN VĂN HÓA DÂN TỘC
» TÀU VINASHIN KHÔNG THỂ ĐẮM VÀ THƯ GỬI NHỮNG LINH HỒN ĐAU KHỔ
» CÁI KHÔNG, CÁI HỌA, CÁI SỢ, CÁI DẠI, VÀ...
» HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
» CÁI CHẾT CỦA VỢ ĐT VÕ NGUYÊN GIÁP: NGUYỄN THỊ QUANG THÁI
» HỒN CỐT VÀ SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA VĂN HÓA VIỆT
» TRÍCH NHẬT KÝ ĐẠI LỄ 1.000 NĂM
» THỨC DẬY ĐI ! VĂN HÓA TRÀNG AN
» 'MUA DANH 3 VẠN, BÁN DANH 3 ĐỒNG'
» CHUỘT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ HỌC


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  

  
Gia đình Bích Khê