THÔNG TIN
 
THĂM LÀNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU – QUẢNG NAM
Làng đúc đồng Phước Kiều - Quảng Nam hình thành từ thời chúa Nguyễn, vốn có nguồn gốc từ Thanh Hóa, do Dương Tiền Hiền di cư vào đây xây dựng và truyền dạy đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, xã hội và đặc biệt là cơ chế thị trường từ cuối những năm tám mươi đến nay.
TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT - PHẦN 2

Bài này là phần 2 trong loạt bài "Tản mạn về từ Hán Việt"1. Một số từ Hán Việt/HV có khả năng đến từ phương Nam (Việt cổ), do đó người viết đề nghị danh từ Việt-Hán-Hán-Việt/VHHV như đã ghi nhận trong phần 1 của loạt bài này; tuy phần 1 chỉ chú trọng vào loại chữ Hán-Nhật-Nhật-Việt/HNNV. Các khai triển chi tiết từ góc độ văn hóa học như truyền thuyết, ca dao (như về voi, cóc, hùm …) không nằm trong phạm vi bài viết này; các dạng chữ Nôm dùng để so sánh nhưng cũng không đi vào chi tiết về quá trình hình thành của chúng (yếu tố thời gian và không gian).

NHẠC SĨ TRẦN QUẾ SƠN VÀ NHỮNG DỰ ĐỊNH ÂM NHẠC
Sau khi trải qua nhiều năm tháng đi phiêu du gần hết chiều dài đất nước, anh lặng lẽ về rong chơi với mảnh đất quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng và bắt đầu ươm mầm những dự định mới cho tương lai.
LỜI CUỐI CÙNG THƯA VỚI ÔNG AN CHI
Trong chủ ý của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ với ông An Chi những khám phá mới về ngôn ngữ Việt mà tôi lĩnh hội được từ trí tuệ của cộng đồng Việt thời intrenet. Nhưng lập trường của ông kiên định và quyết liệt đến vậy thì hẳn không còn gì để nói!
MỘT PHẦN BA ÔNG GIA CÁT (ĐỐI THOẠI CÙNG HÀ VĂN THÙY)
“Ông Thuỳ khẳng định “mày ngài là hàng nội”. Nhưng dù nó có là hàng nội hay đồ ngoại thì người phản bác cũng phải là người có kiến thức chuyên môn đầy đủ và chắc chắn liên quan đến vấn đề thì mới đủ tư cách để bàn bạc. Đằng này… Người ta nói ba anh thợ giày bằng một ông Gia Cát còn ông Thuỳ, không biết bằng được một anh thợ giày hay chưa nhưng lại đóng quá nhiều giày.”

• Các tin khác:

» HÀNH TRÌNH 'BÒ TỨ CHI' VÀ BẤT NGỜ Ở LUNG TANG
» GIANG VĂN MINH VÀ... QUỐC THỂ
» HUYỀN TÍCH MẠC TRÀ
» THƯA ÔNG AN CHI, 'MÀY NGÀI' LÀ HÀNG NỘI!
» BÍ ẨN THÀNH PHỐ NHIỀU MA NHẤT THẾ GIỚI
» CHUYỆN LY KỲ RẮN TRẮNG XUẤT HIỆN Ở ĐỀN TRẦN
» NGUỒN GỐC VIỆT (NAM) CỦA TÊN 12 CON GIÁP: HỢI GỎI CÚI/HEO
» TA NÓI TIẾNG VIỆT MÀ TA KHÔNG BIẾT
» PHẢI CHĂNG GIÁO SƯ NGUYỄN TÀI CẨN THẤY NGỌN MÀ CHƯA BIẾT GỐC?
» LY KỲ VỀ HỒN MA HOÀNG HẬU BỊ CHẶT ĐẦU


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  

  
Gia đình Bích Khê