THÔNG TIN
 
CÁI CHẾT CỦA CHỮ NÔM – BƯỚC NGOẶT CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngôn ngữ, với chữ viết, là nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến những cảm nhận, suy nghĩ của con người về thế giới, đồng thời truyền đạt cho cá nhân những chuẩn tắc về  giá trị, đạo đức, tư duy nhận thức …, tạo tiền đề cho sự sáng tạo. Chính vì thế, việc thay đổi hay du nhập một ngôn ngữ mới vào một xã hội đã trở thành vấn đề rất nhạy cảm tại nhiều nơi trên thế giới và là tiêu điểm cho các cuộc tranh luận về vấn đề xã hội. Xét ở khía cạnh này, trong lịch sử hình thành văn hóa Việt nam, nổi rõ hai thời điểm lớn, có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến văn hóa Việt, và do đó, đến đời sống của dân tộc Việt nam, trong đó có lối sống , đạo đức, cách ứng xử, văn học nghệ thuật và tư tưởng nói chung, kéo dài hàng chục thế kỷ cho đến tận thời đại ngày nay. Đó chính là thời điểm xuất hiện chữ Nôm Việt và thời điểm xuất hiện chữ Quốc ngữ .
THẢM ÁN LỆ CHI VIÊN – NỖI ĐAU, DAY DỨT NHIỀU THẾ HỆ
Là một người con của quê hương Đại Lai - Gia Bình – Bắc Ninh, nơi ngày xưa các đời Lý- Trần đã xây một hành cung. Sau này nhà trần gọi là ly cung, nhà Lê đổi tên là cung Yên Hà, người đời sau gọi là Lệ Chi Viên. Chính nơi đây vua Lê Thái Tông đã băng hà sau chuyến công du duyệt quân vùng Chí Linh vào năm 1442. Từ đó đã xảy ra vụ thảm án gắn với cái tên Lệ Chi Viên, một vụ án oan sai kinh động trong lịch sử Việt Nam.
CHIẾN TRANH, ĐẠI SỨ NƯỚC MẮM VÀ CHUYỆN CỔ TÍCH
Đôi khi để yêu được một điều giản dị, bình thường nhất trong cuộc đời này, người ta phải đi qua một hành trình của máu chảy, chết chóc, tuyệt vọng - các nhà văn tâm sự trong cuộc trực tuyến trên Tuần Việt Nam.
LỊCH SỬ CẦN SỰ THẬT
Kẻ mạnh thường thắng kẻ yếu, và sự thôn tính lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia vốn là một thực tế hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, nhưng điều quan trọng có tính nguyên tắc là, mọi sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và giữ gìn một cách trung thực.
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CUỘC ĐỜI 2 TRÍ THỨC NỔI TIẾNG VIỆT NAM

Có một người phụ nữ đặc biệt, từng là vợ của hai người đàn ông cũng rất đặc biệt. Đó là bà Nguyễn Thị Nhất, “cựu” phu nhân của triết gia Trần Đức Thảo và nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện. Cuộc đời của hai nhà trí thức in đậm hình bóng của người phụ nữ Bình Định này. bà đi qua cuộc đời của hai trí thức nổi tiếng Việt Nam


• Các tin khác:

» NHÂN CHỨNG CHAN MUN BOY
» CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA VN TRONG THỜI HỘI NHẬP - SUY NGHĨA TỪ PHƯƠNG DIỆN SỬ DỤNG VĂN HÓA
» 2 CÂU HỎI VÀ 1 CÂU TRẢ LỜI RƯỠI
» 10 KHÁM PHÁ VŨ TRỤ NỔI BẬT NĂM 2010
» CHUYỆN LẠ: ANG NƯỚC HIỂU TIẾNG NGƯỜI
» VĨNH BIỆT GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU
» CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ 2 NGƯỜI ĐÀN BÀ CHUNG CHỒNG
» CÁI SỰ TÂM HUYẾT CỦA NGƯỜI TA CŨNG CÓ NGỮ
» ĐÒN XÂM LƯỢC BẨN THỈU CỦA TÀU
» BỂ CHỨA XƯƠNG NGƯỜI Ở HANG CẮC CỚ (CHÙA THẦY)


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  

  
Gia đình Bích Khê