THÔNG TIN
 
BÙI HỮU NGHĨA - "RỒNG VÀNG" CỦA ĐẤT ĐỒNG NAI
Nghĩa thi chính là Bùi Hữu Nghĩa - con Rồng vàng của đất Đồng Nai, Vĩnh Long, rồng vàng trong lòng nhân dân Nam Bộ. Cho đến nay các ông Lộc họa, Lễ phú, Sang đàn là những ai thì ít người biết và chưa xác định được quê quán, tài năng của họ ra sao. Còn Phan Thanh Giản, tài thơ, người đầu tiên đỗ Tiến sĩ ở Nam Bộ, có học vị cao nhất cũng phải xếp sau Bùi Hữu Nghĩa, đủ thấy danh hiệu Rồng vàng mà nhân dân phong tặng cho Cụ thật cao quý và xứng đáng.
XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ VĂN HÓA
Phan Văn Thắng: Thưa giáo sư, Biển Đông nay đang thực sự trở thành một thùng thuốc súng lớn, vào hạng lớn nhất của thế giới. Chiến tranh đang bên miệng hố. Hầu hết các thế lực đều can dự vào đây, trong khu vực và ngoài khu vực, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, và gần đây là Nga, Pháp…Tất nhiên là có các nước ASEAN, lục địa và hải đảo. Các nước đều có lý do để can dự.
GÓC KHUẤT KỲ LẠ CỦA NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về lịch sử như một cuốn truyện tranh, nơi có những vị anh hùng và cũng không hiếm kẻ gian ác. Nhưng đó không phải là cuộc sống thật sự của họ. Con người vốn dĩ rất phức tạp nên không thể đun sôi một hình ảnh như món ăn để dễ tiêu hóa. Tuy vậy, trong lịch sử cũng nên nhắc đến một số nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng.
SUY NGHĨ NHỎ VỀ NGÀY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI
Trong khi đó, những vấn nạn về môi trường, kỳ thị, bệnh tật, nghèo đói luôn đè nặng lên đôi vai mong manh gầy rạc của kiếp người; thì lời Phật dạy như ngọn đuốc, như chất liệu đem lại an bình trong tâm hồn và hóa giải những vấn nạn nhân sinh.
QUAN HỆ VIỆT - NHẬT THỜI TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH
Sau khi phục hồi nền độc lập vào năm 939, tổ tiên của chúng ta đã bắt tay vào việc phát triển nền kinh tế sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, trong đó, ngoại thương đóng góp một phần quan trọng. Thương cảng Vân Đồn ra đời và hoạt động dưới thời Lý-Trần là bước khởi đầu của công cuộc phát triển thương mại ở nước ta từ các thế kỷ XII-XIII. Bước sang thế kỷ XVI-XVII, sự ra đời của các trung tâm thương mại Phố Hiến và Faifo (Hội An) đánh dấu thời kỳ cực thịnh của nền ngoại thương nước Đại Việt và thương nhân người Nhật có những đóng góp đáng kể, không chỉ riêng về mặt thương mại, mà còn trong những lãnh vực khác nữa.

• Các tin khác:

» VẤN ĐỀ THÂN PHẬN KẺ SĨ NHÌN QUA TRƯỜNG HỢP ĐÀO DUY TỪ
» HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI KIẾN TẠO NIỀM TIN
» VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GS PHAN ĐÌNH DIỆU
» MỘT GIẢ THIẾT KHÁC VỀ HÀNH TRÌNH ĐI SỨ CỦA NGUYỄN DU NĂM 1813 - 1814
» CON GÁI TRẦN QUỐC TẢNG CÓ RA TRẤN ẢI CỬA BIỂN VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) KHÔNG?
» HỒI ỨC VỀ TRIẾT GIA TRẦN ĐỨC THẢO
» PHẠM QUỲNH LÀ AI?
» HAI NGƯỜI LÍNH TRONG KHÚC CA HÒA BÌNH
» THỐNG NHẤT VĂN HÓA ĐỂ THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI
» PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ HÌNH THÀNH DIỄN NGÔN VỀ BẢN SẮC VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP PHAN BỘI CHÂU TỪ 1905-1908)


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  

  
Gia đình Bích Khê