THÔNG TIN
 
CÁCH DÙNG HỌ VÀ TÊN CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Nguyễn Khôi vừa cho phát hành cuốn Các Dân Tộc Ở Việt Nam Cách Dùng Họ Và Đặt Tên , Nhà Xuất Bản Văn Hoá Dân Tộc, Hà Nội - 2006 . Cách dùng họ và đặt tên của Việt nam rất độc đáo , nó mang đặc sắc văn hoá Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng tôi xin trích giới thiệu 6 bài trên 54 bài về giải mã họ và tên 54 tộc người ở Việt nam.
ÔNG TỔ CẢI LƯƠNG
  Ông Tổ Cải Lương tên thật là Tống Hữu Định, bút hiệu Tịnh Trai, người ta còn gọi là Thầy Phó Mười Hai - gọi Thầy Phó vì ông từng làm Phó Tổng đất Vãng (sau đổi thành tỉnh Vĩnh Long) và gọi Mười Hai là theo hạng thứ trong gia đình. Ông sanh năm 1896 tại làng Long Châu, Vĩnh Long và mất năm 1932.
NHỮNG SAI LẦM TRONG SÁCH 'LỊCH SỬ VIỆT NAM'
Khoảng  một chục năm gần đây, tôi đã phát hiện và viết nhiều bài vạch rõ  một số sai lầm trong các sách lịch sử được biên soạn từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay. Đặc biệt, tôi đã bác bỏ câu chuyện hoang đường về “nạn cống vải” do giới sử học hiện thời dựng lên và coi đó    nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722.
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG - TÂM TƯ CỦA NGƯỜI KHÔNG "SỐC"
"Tôi thấy rằng nhiều năm nay, với hình thức đào tạo liên thông, đã có biết bao cử nhân, kỹ sư kém chất lượng ra lò. Đó là mối nguy cho đất nước trong tương lai".
ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN THEO DƯƠNG LỊCH - 'CON RẤT LO SỢ'
Bài viết đầy tâm huyết của một sinh viên gửi đến GS-TS Võ Tòng Xuân, tác giả quan điểm nên gộp Tết cổ truyền vào Tết dương lịch.

• Các tin khác:

» QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUỐC HIỆU VIỆT NAM
» BẢNG TRA NIÊN ĐẠI CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM
» ĐÔI ĐIỀU CẦN BÀN VỀ TRẦN THỦ ĐỘ
» THIÊN NHIÊN... PHỒN THỰC
» ĐÃ CÓ NGƯỜI ĐI TỚI ĐÍCH TRONG 'CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CHỮ VIỆT CỔ' ?
» CAO BIỀN - MỘT NHÂN VẬT NHIỀU HUYỀN THOẠI
» SỰ DU NHẬP CỦA NHO GIÁO VÀO VIỆT NAM DƯỚI THỜI BẮC THUỘC
» HỒI KÝ NGUYỄN THỊ BÌNH TRUYỀN 'SỨC TRẺ' CHO NHIỀU THẾ HỆ
» NHÀ BÁO ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
» Y HỌC CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ LẠI LỊCH SỬ ?


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  

  
Gia đình Bích Khê