THÔNG TIN
 
NHẤT LINH VỚI HỘI BÚT VIỆT VÀ GIAI PHẨM VĂN HÓA NGÀY NAY

Trong mấy năm vừa qua, người quan tâm đến công cuộc bảo tồn văn hóa bỗng rất ngạc nhiên và vui mừng khi được biết đã có nhiều nhóm thiện chí ở nhiều nơi khác nhau đang nỗ lực phục hồi những công trình ấn loát đồ sộ và giá trị của thế kỷ trước bằng cách “số hóa” những bộ báo giá trị như Nam Phong, Tri Tân, Thanh Nghị, Phong Hóa, Ngày Nay, Tập San Sử Địa,  và ngay cả bộ Văn Hóa Ngày Nay thời hậu chiến.

TÌNH QUÊ QUA NHỮNG BỨC THƯ CỦA BÁC
Ngoài 2 lần về thăm quê vào 1957 và 1961, Bác còn có hàng chục bức thư gửi về cho quê hương trong thời gian lãnh đạo đất nước từ sau cách mạng cho đến lúc qua đời. Và trong các bức thư, Bác đã dặn dò quê hương nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có những lời Bác dặn đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
NGƯỜI PHÁP VÀ TẾT NĂM 1886 Ở HUẾ - TRIỆU PHONG

Năm 1885, sau khi vua Hàm Nghi rời kinh thành để kêu gọi kháng chiến, thực dân Pháp đưa Đồng Khánh, con nuôi vua Tự Đức lên ngôi.

NGƯỜI VIỆT ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG "XỨ ĐÔNG DƯƠNG"
Nhằm cung cấp thêm một tài liệu về người Việt trong giai đoạn thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, dưới đây là một vài trích đoạn trong quyển “Xứ Đông Dương” để bạn đọc có thể tham khảo thêm góc nhìn khác từ một viên chức cao cấp của Pháp.
VỀ BẢN LÝ LỊCH NĂM 1934 CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Ngado Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, đã lần đầu công bố Bản Lý lịch của Nguyễn Ái Quốc khai khi vào học Trường Quốc tế Lênin năm 1934(1). Đây là bản lý lịch do đích thân Nguyễn Ái Quốc khai bằng tiếng Anh, viết bằng mực tím, theo một mẫu in sẵn của Quốc tế Cộng sản. Lý lịch được cấu trúc theo kiểu bảng hỏi và trả lời, có 4 trang. Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm bản lý lịch này tại Lưu trữ lịch sử chính trị - xã hội quốc gia Nga(2). Sau đây chúng tôi giới thiệu toàn văn bản dịch và một số nhận xét:

• Các tin khác:

» ĐI TÌM GỐC GÁC LÝ TOÉT, XÃ XỆ
» CÓ CHĂNG CHUYỆN TÌNH GIỮA NGỌC HÂN CÔNG CHÚA VÀ VUA GIA LONG?
» LÊ VĂN DUYỆT - NỖI OAN KHIÊN BỊ KẾT TỘI SAU KHI ĐÃ QUA ĐỜI
» BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN LÀNG: NGƯỜI GIÀ VÀ NỖI CÔ ĐƠN
» TÌM LẠI PHỐ CẢNG BAO VINH - HUẾ
» ĐẠO PHẬT
» NƯỚC MỸ, VIẾT NHÂN NGÀY 19/5
» TĨNH LẶNG QUẢ ĐẦU MÙA
» TRONG THẾ GIỚI NHAM THẠCH NGỦ VÙI Ở HANG CAU - LÝ SƠN
» TƯ LIỆU VỀ VIỆT NAM MỚI PHÁT HIỆN TẠI TP MUNICH, CHLB ĐỨC


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  

  
Gia đình Bích Khê