DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
... 108, 108, ...

Có định rồi mới tĩnh,
               Có tĩnh rồi mới an,
               Có an rồi mới lự,
               Có lự rồi mới đắc
               (Đại Học - Khổng Tử)

90 GIÂY
Hồi ấy tôi hay nói về cái máy có chương trình “chín mươi giây” với cô chủ, nhưng cô lừng chừng không muốn thử. “Có thấy ai sử dụng đâu,” cô nói. Bao lần tôi đã mời gọi cô. Chẳng xa xôi gì. Chỉ cần một bước qua phía bên phải của bức vách mỏng, và cửa phòng tôi luôn mở rộng. Nhưng hắn là cái rào cản. Hắn không muốn tôi chia sẻ công việc phục vụ cô. Tôi biết hắn muốn chế ngự cô hoàn toàn.
VÀO RỪNG ĐỌC THƠ CHO CÂY NGHE
Vâng, chuyện cũng khá lạ, nhưng với tôi, một người làm thơ, sao nó lại tự nhiên nhi nhiên như không thể khác – cho nên cái ý định khá điên rồ này vụt đến trong khoảnh khắc bất ngờ mà lại cứ như đã có sẵn trong tôi tự bao giờ và nó không thể không đến, nó mà không đến thì mới là chuyện lạ.
CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ TÁC GIẢ "CỬA MỞ" GÂY CHẤN ĐỘNG MỘT THỜI
Tôi hỏi ông rằng, dạo đó người ta đồn thổi nhiều chuyện như ông bị cách chức, các con ông cũng bị "vạ lây"… có đúng không? Ông cười, lắc đầu "Không có chuyện đó đâu". Ông nói, tập "Cửa mở" năm đó in 5.200 bản, chỉ trong vài tuần là hết: "Anh Huy Cận bảo tôi chỉ còn vài chục cuốn người ta giữ lại thôi". Rất nhiều người khen, cũng nhiều người phê phán, có một nhà thơ là cán bộ cao cấp nói trong một cuộc họp: "Phủ Thủ tướng có một kẻ điên làm thơ"…
HAI BÀI THƠ CỦA MỘT NHÀ THƠ QUẢNG NGÃI TÀI HOA ĐÃ QUÁ CỐ: LÂM ANH

Hồn lang bạt ta vê tròn chỉ biếc
Hầu hạ em xin vá lại chỗ nằm
Ơi Nguyện Nữ : tình em như báu kiếm
Hãy chém tình nhau cho nát trăm năm


• Các tin khác:

» EM CÓ VỀ QUA SÔNG CŨ
» CHÙM THƠ DỰ THI CỦA NGÔ THỊ THANH VÂN
» PHẠM DUY - VẤN VÍT THƠ VÀ NHẠC
» CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
» NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP VÀ NGHỀ "GIỜI ĐÀY"
» NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP VÀ NGHỀ "GIỜI ĐÀY"
» ĐẶC SẮC TÂM HỒN VIỆT TRONG THƠ HỒ CHÍ MINH
» ĐOẢN VĂN CỦA BÙI GIÁNG
» NỢ NGƯỜI DƯNG
» CHÙM THƠ CỦA TRẦN VÕ THÀNH VĂN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  

  
Gia đình Bích Khê