DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
VĂN CHƯƠNG MANG GƯƠNG MẶT NỮ

Tham luận tại Hội thảo về cuốn sách “Phái đẹp – Cuộc đời &Cây bút” ngày 11/06/2015

TRANG THƠ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
Đông Triều - Nguyễn Đông Nhật - Nhất Lâm - Nguyễn Tấn Tuấn - Triệu Nguyên Phong
40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 4: THI PHÁP CHẤN THƯƠNG
Sau hai mươi năm lửa đạn, tháng Tư năm 1975, hòa bình đã trở lại như lời hẹn của nó bên hồ Léman. Nhưng đó là lời hẹn đơn sai. Không phải vì hòa bình đến không đúng lúc, mà vì khuôn mặt nó khác thường.
DƯƠNG THUẤN - BA QUẢ TIM CỦA ĐÀN ÔNG
Chẳng biết có phải người Tày vốn thích “mời quả cả cây, mời rượu cả chum” hay không mà Dương Thuấn đụng việc gì cũng hoành tráng. Và cũng nhờ sự ham hoành tráng, ham sáng tạo mà anh hai lần được kỷ lục Guinness Việt ghi nhận: Người sáng tác song ngữ Tày-Kinh đầu tiên; Người có tuyển tập thơ dày nhất xưa nay.
VŨ HOÀNG CHƯƠNG VÀ NHỮNG VẦN THƠ LẺ
Vũ Hoàng Chương có một lượng thơ khá lớn với nhiều tập thơ ra đời từ thời tiền chiến (phong trào thơ mới 1932-40) và thời hậu chiến (sau 1954). Tập thơ đầu của ông là THƠ SAY (1940), sau là Mây (do ĐỜI NAY xuất bản).

• Các tin khác:

» HẦU CHUYỆN THI SĨ THANH TÙNG
» CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
» 40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 2: QUÊ HƯƠNG NHƯ MỘT NGÔN NGỮ
» TÍNH CHẤT TỰ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
» CHÙM THƠ CỦA TRẦN NGỌC MỸ
» NGUYỄN THÁI DƯƠNG TRỞ LẠI VỚI THƠ THIẾU NHI
» SANG LÂM TỲ NI, NƠI SINH ĐỨC PHẬT
» KHÁNH LY - ĐẰNG SAU NHỮNG NỤ CƯỜI - KÌ 4
» CHÙM THƠ CỦA HỮU VI
» CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  

  
Gia đình Bích Khê