DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÍN VÍA
 "Chín lễ tượng trưng cho chín vía. Hắn cùng các cô gái đã quen với tục này mỗi khi ế khách. Đốt chín lễ, để hong khô chín luồng âm vía nặng nề hóa giải rủi ro, cho tài lộc được hanh thông. Chỉ riêng cô nào trinh nguyên mới được cầm tiền mã đốt."
NGHĨ THÊM VỀ LƯU QUANG VŨ QUA "GIÓ VÀ TÌNH YÊU THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI"
Đối với những tác phẩm văn học, thời gian là  sự sàng lọc công bằng nhất để trả lời câu hỏi về giá trị. Có những tác phẩm, khi vừa ra đời đã được tung hô, ngợi ca nhiệt liệt, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Ngược lại, có những tác phẩm, dẫu khi mới xuất hiện bị đón nhận một cách hờ hững, thậm chí bị lên án, vùi dập… nhưng qua thời gian, những giá trị đích thực của nó được trả lại. Và bạn đọc sẽ có sự phán xét công bằng và chính xác.
PHÁT LỘ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
   Đọc tiểu thuyết Những kẻ giời hành (NXB Công an nhân dân, 2015) của Đặng Vương Hưng tôi - và có lẽ nhiều độc giả khác có cùng tâm thế - bị ám ảnh bởi câu chuyện về những thân phận người trong một cuộc bể dâu rất nhiều “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ngay nhan đề tiểu thuyết đã ám gợi độc giả, khiến họ ngay lập tức phải đặt câu hỏi “vì sao con người lại bị biến thành những kẻ giời hành?”.
CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN

Bữa thơ phù phiếm trăng và gió.
Thừa thãi trần ai, thiếu một say.

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chùm thơ về Tổ quốc của Nguyễn Ngọc Hưng


• Các tin khác:

» NHỮNG NỖ LỰC CÁCH TÂN CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
» GIỐNG MÙA NGHỊCH
» TÌM HIỂU PHONG CÁCH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUA MỘT BÀI THƠ
» ĐẤT VÀ NGƯỜI: TỤNG CA VÀ BI CA
» 
» HỮU THỈNH - LẤP LÁNH VÀ LỪNG KHỪNG
»  "THỜI GIAN" CỦA VĂN CAO : MỘT TRIẾT LÝ NHÂN SINH ...
» 40 NĂM THƠ HẢI NGOẠI: CHƯƠNG 4. ĐI TÌM TIẾNG NÓI MỚI
» NHỮNG TRANG SÁCH NỮ LÀM ĐẮNG LÒNG ĐÂNG MÀY RÂU
» TÔI VIẾT "TƯỚNG VỀ HƯU"


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  

  
Gia đình Bích Khê