DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
PHIẾM CHỮ NGHĨA MÀ CHƠI
Trước hết, người viết xin nói về chữ “Kệ”. KỆ là gì? Theo Từ Điển của Thiều Chửu: trang 27, cột phải, từ dưới lên, nằm bên trên chữ chữ Vĩ. “Kệ là bài thơ của Phật”. Như vậy bài thơ nào của Phật viết, giảng hoặc nói về cách sống đạo đều gọi là Kệ.
TRẦN HÙNG - THƠ BƯỚC RA TỪ CHIỀU SÂU ĐỘC THOẠI
Năm 1991, tôi được đọc “Gọi bạn” - tập thơ đầu tay của Trần Hùng gửi tặng. Tới năm 2015, nhân Đại hội đại biểu lần thứ IX, Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Trần Hùng lại tặng tôi hai tập “Vườn khuya” và “Thảm thắc.”
TRANG THƠ TRẦN QUỐC THỰC

Ngày ấy mẹ trẻ hơn nỗi ta nhớ bây giờ

Ngày ấy ta nằm bên mẹ như nằm bên sông lành

Ngày ấy tóc ta còn tơ

TRANG THƠ TRẦN VẤN LỆ

Đang về là ngọn gió thôi!

Đang về là giọt nước trời bay bay…

Ai về Đà Lạt không ai

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN 2 - KHÓA IX

Tại Hà Nội, trong các ngày 21, 25 tháng 8 và 21 tháng 9 năm 2015, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ 2. Nội dung trọng tâm của Hội nghị là triển khai toàn diện thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhà văn Việt Nam khoá IX, khởi động mạnh mẽ nhiệm kỷ mới.


• Các tin khác:

» AI LÀ TÁC GIẢ "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO"?
» NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG
» VỀ BÀI CA DAO "ĐỐ AI"
» TRANG THƠ LỤC BÁT TỪ TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
» CÙNG CÁC NHÀ THƠ TRẢI NGHIỆM ĐỒNG THÁP
» NỖI LÒNG CỦA CON NHÂN NGÀY GIỖ CHA LÀ THI SĨ
» CHO CON THÊM VÀI NĂM NỮA, ĐƯỢC KHÔNG BA...
» THOÁT SỢ
» YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
» NAM CAO - VĂN CHƯƠNG THĂM THẲM PHẬN NGƯỜI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê