DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ CỦA VŨ QUẦN PHƯƠNG, ĐỖ DOÃN PHƯƠNG, NGUYỄN NHÃ TIÊN

Mỗi vòm lá là một vùng quê nhỏ

Cây giữ riêng năm tháng của từng người

ĐOÀN THẠCH BIỀN - VIẾT QUA HAI CHẾ ĐỘ
Từng đoạt giải Văn học Nghệ thuật quốc gia (miền Nam) trước năm 1975, đi “học tập” sau ngày 30.4, Đoàn Thạch Biền trở thành cái tên mà hầu hết các nhà văn trẻ TP.HCM trưởng thành sau 1975 đều phải nhắc đến…
NGUYỄN DU-LỊCH SỬ VÀ TIỂU THUYẾT

(Đọc Nguyễn Du, tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Thế Quang. Nxb HNV 2010)

CỐT CÁCH NGUYỄN DU QUA NHỮNG TRANG TIỂU THUYẾT
Tôi luôn băn khoăn tự hỏi: điều gì đã tạo nên những vần thơ có giá trị lớn lao mà bao năm, bao lớp người vẫn say đắm tìm đến, để UNESCO  tôn vinh Người là Danh nhân Văn hóa thế giới? Vì học vấn ư? Đó là điều rất quan trọng nhưng trước đó và sau này nhiều người học rộng chẳng kém và có khi hơn Nguyễn nhưng có ai làm được những câu thơ đọng lại trong hồn người đến thế! Vì thiên phú ư? Cũng không phải! Cái trời cho chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự nghiệp của những vĩ nhân. Đi vào những nét nổi trội nhất của thơ Tố Như, gắn vào thời đại và những bước đi gập ghềnh cheo leo của cuộc đời Nguyễn, tôi cố tìm lời giải cho nỗi băn khoăn của mình.
CỐT CÁCH NGUYỄN DU QUA NHỮNG TRANG TIỂU THUYẾT
Đi vào những nét nổi trội nhất của thơ Tố Như, gắn vào thời đại và những bước đi gập ghềnh cheo leo của cuộc đời Nguyễn, tôi cố tìm lời giải cho nỗi băn khoăn của mình.

• Các tin khác:

» XUÂN TRONG HỆ KÍ HIỆU MÙA THƠ XUÂN DIỆU
» NGUYỄN THÁI SƠN - CHẬP CHỜN VĂN CHƯƠNG
» "HÀ HƯƠNG PHONG NGUYỆT TRUYỆN"-TIỂU THUYẾT VN ĐẦU TIÊN BỊ CHO LÀ "DÂM THƯ"
» TRANG THƠ LÊ THỊ MÂY
» BÚT TRE-NGƯỜI KHỞI ĐẦU NHIÊN CỨU VĂN HÓA THỜI HÙNG VƯƠNG
» THƠ VÀ NGƯỜI ĐỌC TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA
» LÊ HUY QUANG VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ THƠ CA
» BÀI THƠ ĐƯỢC CHỌN
» TRẦM HƯƠNG - CHÂN DUNG NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT
» PHÊ BÌNH SINH THÁI TINH THẦN TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC HIỆN NAY


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  

  
Gia đình Bích Khê