DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CẢM TÁC XUÂN ĐINH DẬU

Thơ đã không thể làm được ra tiền
Xin cho "văn" mang tiền về hội ngộ...

MINH TÂN - XA TRONG KÝ ỨC… MỘT NÀNG THƠ
Đọc ba tập thơ ông (Theo cùng năm tháng - 2002, Nào quên - 2005 và Xa trong ký ức - 2009), dù đã chuẩn bị tâm thế rất kỹ nhưng tôi vẫn lo sợ sẽ gặp những bài thơ chính luận khô khan. Nhưng rồi càng đọc, tôi càng nhận ra, bên trong cái con người chính trị ấy là một hồn thơ có sức ẩn tàng. Nội hai câu Lục bát này thôi cũng đủ để bạn đọc thấy rằng, điều tôi cảm nhận là hoàn toàn không gượng ép:

Tôi về nhặt chút hương thu

Lá vàng rơi giữa bụi mù trần ai (Tìm).

TRANG THƠ TÂN HÌNH THỨC

về ngọn lửa cháy bập
bùng “không, mẹ ơi mẹ
ơi” để cuối cùng sự
trở về là những âm
thanh tỉnh thức người khi
lửa đã trở về tro.

HIỆN TƯỢNG NHÀ VĂN VIỆT NAM SAU 1975 - VÀI KIẾN GIẢI
1975 là mốc lịch sử, nhưng đồng thời là mốc văn hoá - văn học khi nhiệm vụ tái thiết đất nước được đặt lên hàng đầu, khi con người không còn sống trong nỗi sợ đạn bom. Cuộc sống thời bình đặt ra những mục tiêu và cảm xúc mới. Chuyện áo cơm và lợi ích vật chất đang dần trở thành tâm điểm của sự sống. Đây là lúc sự giàu nghèo xuất hiện rõ và cùng với nó là khoảng cách giàu nghèo càng nới rộng hơn bao giờ hết.
TRANG THƠ TƯỞNG NHỚ ĐINH CƯỜNG

Trang thơ tưởng nhớ Đinh Cường của Phạm Tấn Hầu - Trần Thị Tường Vy - Hồ Đăng Thanh Ngọc


• Các tin khác:

» TẬP THƠ ĐẠT GIẢ THƯỞNG CỦA Y PHƯƠNG
» CHỮ HÁN, CHỮ NÔM, CHỮ QUỐC NGỮ VÀ VĂN HỌC VIẾT TIẾNG VIỆT
» TA CỞI ÁO LỘI DÒNG SÔNG TA HÁT
» 20 BÀI THƠ TRONG TẬP THƠ ĐẠT GIẢI CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM
» THƠ PHÙNG CUNG-LỜI CUỐI CỦA QUÊ
» NHỮNG CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ HS ĐINH CƯỜNG
» GỌI TÊN NGƯỜI HAY LÀ MỐI THẦN GIAO GIỮA PHAN BỘI CHÂU VÀ HÀN MẠC TỬ
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» NGUYỄN NGỌC HẠNH ĐẮM ĐUỐI CÙNG THƠ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê