DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VĂN MINH

Ngày ấy theo dòng đời đưa đẩy

Ta xa nhau chẳng kịp giã từ

Rồi thời gian tình yêu lên cánh vỗ

Nhưng miền sâu vô thức mãi còn nhau

NĂM BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT
Nguyên tác 5 bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát được giới thiệu dưới đây, 落花 (Lạc Hoa), 對雨其一 (Đối Vũ Kỳ Nhất) và 對雨其二 (Đối Vũ Kỳ Nhị), 獨夜 (Độc Dạ), 獨夜遣懷 (Độc Dạ Khiển Hoài) trích từ sách “Cao Bá Quát Toàn Tập – Tập 1”, Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, NXB Văn Học, Hà Nội – 2004.
HẠT LÚA - PHẬN NGƯỜI, TÌNH ĐẤT - TÌNH THƠ

(Đọc tập thơ “Hạt lúa - phận người” của Đặng Cương Lăng, Nxb. Hội Nhà văn, 2015)

TÚ TÀI PHAN THANH - MỘT NHÀ NHO NGHĨA KHÍ
HAI BÀI THƠ CỦA NHÂN ẢNH

Trời đẹp nắng tơ vàng dịu sáng

Vui xuân khởi chớm nụ mai đào.


• Các tin khác:

» CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ CỔ TÍCH
» CON ĐƯỜNG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
» CHÙM THƠ CỦA PHƯƠNG UY
»  CHẤT TRỮ TÌNH CỦA TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM QUA NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT
»  “NÓI VỚI CHIM” CỦA R.TAGORE
» NGUYỄN PHONG VIỆT: TÔI HẠNH PHÚC VÌ THƠ CÒN HIỆN DIỆN
» BÊN TRỜI THÊM MỘT NGƯỜI SANG
» PHẠM NGỌC THÁI VỚI NỖI TÌNH HIU HẮT TUỔI HOA NIÊN
» THỬ TÌM HIỂU BÀI “TRÀ GIANG THU NGUYỆT CA” CỦA CAO BÁ QUÁT
»  “MĂT QUÊ” VÀ MỘT CHỮ TÌNH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  

  
Gia đình Bích Khê