DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
5 BÀI THƠ TÌNH CỦA NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Anh chỉ tới khi em cho phép

Đôi khi em cho phép và anh tới

TRƯỜNG CA "SA MỘC" - “TRÔNG LÊN MỘT-BIÊN-THÙY-NGƯỜI”
Phạm Vân Anh có nhiều hình ảnh ẩn dụ dồn nén cảm xúc trong tác phẩm tươi mới này, chẳng hạn một hình ảnh lặp đi lặp lại về những người lính đã màu-cờ-loang-ngực-áo: “Một trung đội màu cờ loang ngực áo. Một hàng sa mộc vẫy ngang đèo. Nghiêm cẩn chào cột mốc.”
TRANG THƠ HOÀNG ĐĂNG KHOA

Sách cong mông úp mặt
tô canh ngày thêm nhạt

LỆ THU - NỮ THI SĨ CỦA XỬ SỞ CHIM YẾN

Nhà thơ Lệ Thu từng là đại biểu Quốc hội khóa 9 (1992 – 1997), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định (1992 – 1997) và đã 4 lần nhận giải A Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu qua các giai đoạn: 1991 – 1995, 1996 – 2000, 2001 – 2005 và 2006 – 2010.

XUÂN DIỆU NGUYỆT CẦM VÀ QUẢ SẤU NON TRÊN CAO

Bản nhạc Nguyệt cầm của Cung Tiến phổ thơ Xuân Diệu là một bản nhạc hay, nhưng phần nhạc của bản nhạc chưa thể đạt tới độ rợn người như phần nhạc của thơ Nguyệt cầm. Bài thơ này là một kiệt tác của Xuân Diệu và của cả thơ hiện đại Việt Nam.


• Các tin khác:

» KỶ NIỆM 140 NĂM NGÀY SINH ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ
» DƯỚI CÂY HOA ĐẠI NHÀ SỐ 4
» MỘT THỜI KHÔNG QUÊN
» HỮU LOAN: NẾU CHIỀU MƯA MỘT CÂY ĐÀN GHI TA
» NAM TRÂN, MỘT TÀI HOA XỨ QUẢNG
» DÒNG CHẢY PHI LÍ TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
» VÕ CHÂN CỬU TẢN MẠN VỀ THƠ TRƯỚC 1975
» MỘNG CỦA MỘNG NHỮNG THI SĨ
» TRANG THƠ CỦA LÊ ÂN VÀ LÊ THANH HÙNG
» KHOẢNG TRỜI XANH BIẾC TRONG THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê