DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
“MĂT QUÊ” VÀ MỘT CHỮ TÌNH
Tôi vốn không phải là một người bình thơ chuyên nghiệp nên khi đọc đi đọc lại tập bản thảo thơ Mắt quê của Phan Bá Trình tôi băn khoăn không biết chọn viết điều gì và viết như thế nào về tập thơ này. Nhưng bằng cảm nhận của một người yêu thơ tôi thấy, 80 bài thơ qua đôi mắt quê của một thầy giáo dạy Toán quả có nhiều điều khiến ta phải dừng lại, suy ngẫm và đôi khi trăn trở. Dường như có cái gì đó lặng lẽ mà thao thiết, gần gũi mà sâu sắc, mộc mạc mà đắm say trong những trang thơ Phan Bá Trình. Thơ anh mang lại cho riêng tôi nhiều dư vị thật đặc biệt và tôi gói ghém những dư vị ấy trong một chữ “tình”.
TÔI ĐẶT TÊN TÔI LÀ CỎ...
Ông là nhà thơ nổi tiếng, nhà báo nổi tiếng, nhà làm từ thiện cũng nổi tiếng không kém. Có quá nhiều “nhà” trong một “nhà” mà “nhà” nào cũng hoàn thành xuất sắc chức phận của mình, kể cả “nhà tào lao” trong mỗi cuộc nhậu với anh em hay quan chức. Ông là Thanh Thảo, sinh ở xứ Cù Trâu-Quảng Ngãi: “Đêm xuân qua đất Cù Trâu/ Nghe tiếng nghé ọ lòng rầu chết cha” (ca dao quê ông) .
TIỄN BIỆT NGƯỜI HIỀN TRANG THẾ HY

Âm thầm Đi Chỗ Khác Chơi!

Đắng Và Ngọt với những lời nhói tim

Mắt chong giữa bãi đời chìm

Đời ma náo nhiệt biết tìm đâu ra?!

PHÁC THẢO DIỆN MẠO VĂN HỌC YÊU NƯỚC - CẦN VƯƠNG QUẢNG NGÃI

Khái niệm “Văn học Yêu nước - Cần Vương” ở đây giới hạn trong phạm vi các sáng tác văn chương xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX, chịu ảnh hưởng bởi phong trào yêu nước do các sĩ phu khởi xướng, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi (tháng 7.1885).

NGUYỄN TRUNG HIẾU VỚI NHỮNG TRANG VĂN KHÁT KHAO SỰ THẬT

Và theo tôi, có lẽ thành công của anh không chỉ ở thơ ca mà chính là ở văn xuôi, với thể loại, anh đã gắn bó và thu được những thành quả nhất định đó là truyện và kí. Việc Nhà xuất bản Văn học ấn hành Nguyễn Trung Hiếu, tuyển tập truyện và kí với độ dài gần 600 trang đã khẳng định điều nầy.


• Các tin khác:

» NHẬT KÝ TRỌNG THỦY
» TRANG THƠ VIÊN CHÍNH
» TÌNH YÊU TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU TỪ GÓC NHÌN NỮ QUYỀN LUẬN
» ÁM ẢNH BỂ DÂU, KIẾP NGƯỜI TRONG "LONG THÀNH CẦM GIẢ CA"
» TRI ÂN NGUYỄN DU
» HAI ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU VÀ J.W.GOETHE
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN LẬP EM
» ĐÒ LÈN - NỖI DAY DỨT TIẾC THƯƠNG NGƯỜI BÀ ĐÃ KHUẤT
» XUÂN DIỆU: TƯƠNG TÁC THƠ VÀ ĐỜI
» TƯỢNG ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU TẠC BẰNG GỖ GÙ HƯƠNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  

  
Gia đình Bích Khê