DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
DAISETZ TEITARO SUZUKI LUẬN VỀ VÔ THỨC TRONG THIỀN PHẬT GIÁO
Giữa vô thức của thiền và vô thức của khoa phân tâm triết học, hẳn có những điểm khác biệt rõ rệt. Bởi Thiền Phật giáo (Zen Buddhism) mang nặng tính chất vô thức (unconscious) nhưng thực chất là hữu thức.
CHÙM THƠ CỦA PHAN NAM
Hạnh phúc, về Những cánh hoa bên khung cửa số, về Những cánh thư nhà nghiêng về phía mẹ và tiếng cơm sôi dang dở. Có khi anh phác thảo hình ảnh người mẹ gom góp từng đồng tiền lẻ, anh tự phác thảo mình những bài thơ ....  
THU BỒN-TRÁNG SĨ HỀ…DÂU BỂ
Nhiều năm nay tôi vẫn tự nhận mình là thằng đàn em may mắn vì có khoảng thời gian sống chung với các nhà văn Nguyễn Chí Trung, Nguyên Ngọc và nhà thơ Thu Bồn - ba tác giả viết về Tây Nguyên đều có những tác phẩm xuất sắc đóng góp lớn cho nền văn học cách mạng Việt Nam.
THƠ MỚI HIỆN NAY CẦN NHỮNG PHẨM CHẤT GÌ?

Thơ mới hiện nay cần những phẩm chất gì? Để trả lời, cần phải hỏi câu này trước đã: sự cần thiết của thơ mới? Nó sinh ra để làm gì? Nhìn quanh, có ai cần đến nó đâu?

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khảo sát và phân tích hình tượng người lính trong văn học Việt Nam sau năm 1975 thông qua một số tác phẩm tiêu biểu của một thể loại hết sức nhạy bén, linh hoạt và có nhiều thành tựu: truyện ngắn.

• Các tin khác:

» TRANG THƠ NHƯ QUỲNH DE PRELLE
» NHỮNG TÌNH CA MUÔN THUỞ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
» “VÌ THƠ, TA MÃI PHONG TRẦN…”
» CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
» CHIM TRẮNG BAY VỀ "VƯỜN CŨ"
» THÁNH MẪU HÀI ĐỒNG
» NGUYỄN KHOA ĐIỀM KHÁT KHAO ĐẾN NHỮNG MIỀN TRONG XANH
» CHÙM THƠ CỦA TRỊNH CÔNG LỘC
» CHUYỆN VUI CỦA HAI NHÀ THƠ XỨ HUẾ
» MAI BÁ ẤN LIỀU CA SÁU TÁM


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  

  
Gia đình Bích Khê