DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THANH THẢO VÀ THƠ
Tiến sĩ Trần Hoài Anh vừa quyết định rời quê hương Quảng Ngãi vào Tp Hồ Chí Minh công tác. Rời Quảng Ngãi mà hồn gửi về Quảng Ngãi thể hiện tâm huyết qua bài viết này về nhà thơ Thanh Thảo (Mai Bá Ấn)
LÊ ĐẠT - CHỮ
Nếu thơ chỉ là công cụ của tư tưởng thì ngôn ngữ thơ càng trong suốt càng tốt. Nhưng trong như nước cất thì không có con cá thẩm mỹ nào sống được. Phải là nước tự nhiên, có trong có đục. Mờ đục chính là bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật. 
MỘT TƯ LIỆU CHƯA CHẮC ĐÃ QUÝ NHƯNG CẦN LƯU LẠI

Lời tác giả: Chuyện này xảy ra đã gần tròn 20 năm rồi, nhân sắp tới ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Hội văn nghệ Quảng Ngãi, tôi lục lại trong đống tư liệu cũ, chợt thấy bài phát biểu này, nghĩ rằng nó chưa hoàn toàn mất tính thời sự, nên xin "giải mật" và trình trước đông đảo độc giả.                                                                      

                                                                           thanh thảo 

HỮU THỈNH LẠI LỖI HẸN VỚI FESTIVAL THƠ ĐÀI BẮC
- Ngày 20/11/2009, Festival Thơ Đài Bắc 2009 đã khai mạc tại Thánh đường sách Eslite tại Đài Bắc, vắng mặt đại biểu Việt Nam là nhà thơ Hữu Thỉnh.
CÂY LIỄU THẠCH LAM
Thạch Lam qua đời cách đây đã hơn nửa thế kỉ. Ông để lại cho chúng ta một khối lượng tác phẩm không lớn nhưng chúng đã trở thành một mẫu số vĩnh hằng trong văn học Việt Nam. Tiếc rằng chúng ta đã không thể lưu giữ một bức chân dung nào của Thạch Lam. Thậm chí mộ ông được chôn cất nơi nào, cũng không ai biết.

• Các tin khác:

» VỀ MỘT HẬU DUỆ CỦA HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH
» TRỊNH CÔNG SƠN VÀ "Ở TRỌ TRẦN GIAN"
» TÔI KHÔNG CÓ TÌNH TRÊN MẠNG
» NHỮNG CUỐN SÁCH HAY ĐÃ TỪNG BỊ CẤM
» SỨC LAN TRUYỀN KỲ DIỆU Ở NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM
» THỤ CẢM VĂN HỌC
» GIÓ XUÂN THỔI CÓ LÀM HOA MAU LÌA CÀNH
» 20/11- NGHĨ VỀ NGHỀ
» BẰNG VIỆT NHEO MẮT NHÌN THẾ GIỚI
» LÝ LAN VÀ TRƯƠNG NAM HƯƠNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN TP HỒ CHÍ MINH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê