DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THƠ CẦN THIẾT CHO AI?

 Mới đây, có dịp đi qua một bức tượng trong công viên, tôi bất giác nhớ đến bài thơ của Billy Collins. Tôi thầm cảm ơn ông về điều này...

TẾ HANH TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG QUẢNG NGÃI
Quảng Ngãi có những điều rất lạ. Cách mạng đến cùng và nhân tình cùng đến. Ngày nhà thơ Tế Hanh mất, tôi được phân công làm tổ chức Lễ truy điệu Tế Hanh tại Quảng Ngãi. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy-HDND-UBND-UBMTTQVN do đ/c Bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh nhà thơ lớn của quê hương. Với cảm nhận của một người làm thơ, tôi vẫn thầm nghĩ trong lòng, đó  là lễ nghi tất yếu. Vậy mà hôm nay (12/8), nhà thơ Thanh Thảo điện thoại bảo tôi: Có một bài viết về Tế Hanh của đ/c Phạm Đình Khối - Bí thư tỉnh ủy nhân gần tròn 1 tháng Tế Hanh qua đời... Tôi về và vội vã đưa lên Bichkhe.org để mọi người đến cùng và cùng đến...
CÓ NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN

Có những cái đầu tiên ta nhớ mãi suốt đời: chiếc hôn đầu tiên, buổi học đầu tiên, phần thưởng đầu tiên, người tình đầu tiên, tháng lương đầu tiên...Nhưng ít ai nhớ...bát phở đầu tiên, như Đặng Hồng Sơn đã nhớ... (Thanh Thảo)

NHÌN NHẬN YẾU TỐ TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC TRONG THƠ MỚI

                                                                                                                                                 - TRẦN THẾ NHÂN (Huế)

..."Nói cách khác, trong thơ của các nhà Thơ mới Việt Nam 1932 - 1945, có ít nhất là một đến hai nhà thơ hiện đại Pháp hiện diện, tùy theo từng yếu tố đậm nhạt của các trường phái, khuynh huớng, chủ nghĩa khác nhau mà họ chịu ảnh hưởng, tiếp thu một cách chủ động, tự giác và sáng tạo."....

Một tài liệu cần được biết

                                          

                                                                                                                              - thanh thảo

      Vậy là sau đúng 21 năm, bức thư của nhà văn Nguyễn Khải gửi Ban thư ký Hội nhà văn VN có lẽ mới được công bố, dù trên một trang mạng: www.bichkhe.org. Sự thiếu công khai, hoặc công khai chậm thế này cũng bởi nhiều lý do, trong đó có lý do đây là bức thư "nội bộ" chỉ công bố trong hội viên Hội nhà văn, mà thời gian thì đã quá lâu, nhiều hội viên không còn giữ lại văn bản bức thư này, in roneo trên giấy xấu. May mà tôi còn giữ được

 


• Các tin khác:

» Hai bài thơ tiếng Anh của một văn hào Argentina
» "Những khúc ca trên cỏ" - tập thơ của khát vọng
» Trương Nam Hương với 99 Mini thơ
» Có chia
» William Carlos Williams: Thơ cài trên tủ lạnh
» Hoa trong thơ Tế Hanh
» Những quan niệm thơ
» Cỏ xanh và Lửa đỏ - một đối lập lôgic của thơ Thanh Thảo
» TÌM NHÀ (THƠ) QUÊN MẤT SỐ (NHÀ) LỚN KHÔN
» Chùm thơ Thanh Thảo viết ở đảo JeJu( Hàn Quốc)


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  

  
Gia đình Bích Khê