DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
LỜI THƠ HÒA BÌNH TỪ HAI PHÍA

Thay vì chiến tranh, tại sao không phải hòa bình? Câu thơ - Câu hỏi như một phán xét quá khứ, nhắc nhở hiện tại và khát vọng của tương lai. Câu thơ – Câu hỏi dành cho mọi người, từ các vị nguyên thủ quốc gia đến thường dân. Hàn gắn những vết thương dĩ vãng cũng là lối dẫn tới hòa giải, hòa hợp, hòa bình. Thiết tha hơn cả thiết tha. Đòi hỏi hơn cả đòi hỏi. Ước mơ hơn cả ước mơ.

THẦY MAI BÁ ẤN TRÊN 'THỊ TRƯỜNG LỤC BÁT'
Dẫu biết vậy, thầy vẫn lần lượt hiến dâng cho đời 4 tập thơ: “Viết dưới mái trường”, “Lục bát làm liều”, “Và bốn chung quanh” và gần đây nhất là tập thơ “Thị trường lục bát” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, năm 2008. “Đọc tập thơ “Lục bát làm liều” của Mai Bá Ấn, tôi đã thấy rất nhiều bụi bặm trong những con chữ đa đoan của anh”... “Với “Lục bát làm liều”, Mai Bá Ấn đã liều mạng một cách tài ba với những con chữ dân dã” (Nguyễn Xuân Hoàng). Đến “Thị trường lục bát”, thầy tôi vẫn cái phong thái rất riêng ấy: “Cái riêng ấy chính là cái mới của một thể thơ cũ. Trong cái trôi, cái chảy, cái lưu loát của Mai Bá Ấn vẫn có cái nghèn nghẹn. Ấy là khi dòng suối lục bát tự than lên, thốt lên, kêu lên một nỗi gì”(Thanh Thảo).
NGUYỄN DUY – HÀNH TRÌNH TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
Thơ Nguyễn Duy đưa ta về một thế giới quen thuộc. Nguyễn Duy đặc biệt thấm thía cái cao đẹp của những con người, những cuộc đời cần cù gian khổ, không tuổi không tên. Đọc thơ Nguyễn Duy thấy anh hay cảm xúc, suy nghĩ trước những chuyện lớn, chuyện nhỏ quanh mình. Cái điều ở người khác thì có thể chỉ là chuyện thoáng qua thì ở anh, nó lắng sâu và dường như đọng lại…”. Lời nhận xét đó của Hoài Thanh vừa như là nói ra cái đặc điểm của thơ Nguyễn Duy vừa như là một định hướng nghệ thuật cho thơ Nguyễn Duy…
PHÙNG CUNG – THAO THỨC XEM ĐÊM
Thi sĩ như con đom đóm soi đèn giữa khuya khoắt bờ ao để tìm dấu hoa văn . Dấu hoa văn ẩn hiện trên đỉnh tháp cờ bay – Rùa thiêng ngợp thắm – nước hồ Gươm, một trời-cốm-Đông- ĐôDấu hoa văn ẩn hiện trên giải yếm bắc cầu một thuở – gió bạc cánh – chưa hết vòng kim cổ – làng cách làng, từng quãng phong dao…
NHỮNG NHÂN VẬT XA LẠ TRONG 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN'

Ngay sau khi ra mắt, Cánh đồng bất tận đã được bạn đọc chú ý và nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản của năm. Tác phẩm cũng đã đoạt giải Hội nhà văn Việt nam.

 

Cánh đồng bất tận đồng thời cũng gây ra nhiều tranh cãi.

 

Tác giả Khuất Đầu có bài viết đưa ra một cách nhìn khác về tác phẩm Cánh đồng bất tận . Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.


• Các tin khác:

» NỖI NIỀM NGUYỄN HUY TRƯỞNG THỜI VĂN ĐÀN BÃO TÁP
» HẢI MIÊN - 'VĂN CHƯƠNG CẦN SỰ THẬT'
» EM ƠI HÀ NỘI PHỐ VÀ THƠ
» VẤN ĐỀ LẠM PHÁT THƠ VÀ THƠ DỠ LÊN NGÔI
» NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA BA THỂ THƠ TUYỆT CÚ, HAIKƯ VÀ LỤC BÁT
» THƠ TÂN HÌNH THỨC - NHỊP ĐẬP CỦA THỜI ĐẠI
» THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO-ĐỔI MỚI TỪ TRUYỀN THỐNG
» NGƯỜI ĐÀN BÀ RƯỚC VĂN CAO TIẾN VỀ HÀ NỘI
» NGUYỄN SĨ ĐẠI VÀ 'SẮC TRỜI THU HÀ NỘI'
» THƠ TỐ HỮU - CÒN AI? CÓ AI?


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê