DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
BÙI GIÁNG (SƠ THẢO TIỂU TRUYỆN)
Sơ thảo, gọi như vậy vì tính cách sơ lược của bài viết.Vì một số dữ kiện nêu lên, không chắc chắn, dù cho người viết hết lòng tìm căn cứ. Chung quanh Bùi Giáng có nhiều giai thoại, dần dần trở thành huyền thoại, đồng thời với những tư liệu có khi không hợp lý, hay mâu thuẫn, không dễ gì kiểm chứng.
"CÕI TỊNH ĐỘ" PHẠM THIÊN THƯ

 Cuối cùng thì người thơ ấy cũng tìm cho mình một “động hoa vàng” để làm chốn an trú của tâm hồn, một điểm tựa để chiêm nghiệm, tĩnh tâm chờ nghe tiếng chim ca vui giữa thành vách sương mù. Lắng lòng hướng tâm tới tận cùng từng cơn thao thức của kiếp phù sinh.

BỒNG LAI PHỤC HIỆN

Ngày rất thu nắng hồng ve vuốt mo cau

Đi lại giấc mơ cậu bé bắn viên bi rập rờn hy vọng

Lũ con gái bên kia sông hồn nhiên đùa sóng

Da trinh nguyên lật ngửa mảng trời chiều.

TRANG THƠ VÕ MIÊN TRƯỜNG

Đường xa thương cố quận

Ly rượu mừng chúc nhau

Vẫn là ta xưa cũ

Vẫn xuân xưa nguyên màu

SƠN NAM VỚI ĐÔI MẮT NHÀ VĂN

 Ông Sơn Nam tính rất lãng mạn, biết đâu đây là mối tình già của ông lập tức tôi nghĩ ngay cái tàn cây trứng cá, người đàn bà giá chồng bán bánh tằm kia là địa chỉ  kia, thế nào ông ghé qua nhiều lần nữa…

 


• Các tin khác:

» CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THƠ LẦN THỨ XV TẠI QUẢNG NGÃI
» CUỘC XƯỚNG HỌA THƠ XUÂN NĂM ẤT DÂU 2005
» DỰ CẢM VĂN HỌC VIỆT NAM 2017
» CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC
» TRƯỜNG CA "NGƯỜI KHIÊNG VÕNG" CỦA THANH THẢO
» CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
» THI HOÀNG - BUỔI TRƯA TRONG THƠ
» CẢM TÁC XUÂN ĐINH DẬU
» MINH TÂN - XA TRONG KÝ ỨC… MỘT NÀNG THƠ
» TRANG THƠ TÂN HÌNH THỨC


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  

  
Gia đình Bích Khê