DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NHÀ PHÊ BÌNH TRONG THỜI ĐẠI “TÁC GIẢ ĐÃ CHẾT”
Hỡi ơi, lối phê bình ấy Barthes đã gọi thẳng ra là lối “đọc tiêu thụ”. Nhà phê bình – đứa em tôi đòi còi cọc ấy của tác giả phải bị chôn vùi để khai sinh một kiểu đọc và phê bình khác trước: những nhà phê bình của văn bản – người sản xuất ra sự đọc của chính mình.
NGUYỄN TUÂN VÀ SỰ ĐỘC ĐÁO TRONG VĂN CHƯƠNG

           (Kỉ niệm 101 năm ngày sinh nhà văn NGUYỄN TUÂN 10/7/1910 - 10/7/2011)

THI SĨ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ KIỀU DIỄM
Sinh ra trong một gia đình đại trí thức, quý tộc, ngay từ giai đoạn đầu sáng tác, Aleksandr Blok đã có thiên hướng thần bí. ông chịu ảnh hưởng mạnh học thuyết duy tâm của Solovyov. Đặc biệt, tập thơ đầu tay có tên gọi "Thơ về người đàn bà kiều diễm" (xuất bản năm 1904) của Blok đã mang âm sắc kinh nguyện  nhà thờ.
CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ!
Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa được những người luận chứng cho nó xem như một hệ thống nghệ thuật mới, mang tính cách tân: trong khi kế tục truyền thống nhân đạo chủ nghĩa của nghệ thuật quá khứ, nó đồng thời kết hợp truyền thống ấy với nội dung xã hội chủ nghĩa, − một nội dung được xem là hoàn toàn mới, là đóng góp mà chủ nghĩa Mác đem vào triết học duy vật − khẳng định vai trò của hoạt động cải tạo cách mạng nhằm thay đổi hiện thực.
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
Bài phát biểu tại đại hội lần thứ XI Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, ngày 6-7/7/2011

• Các tin khác:

» GIỚI LÝ LUẬN PHÊ BÌNH TRUNG QUỐC THẢO LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
» BẾN HẢI - LONG LANH NƯỚC SÁNH ĐÔI BỜ
» THI CA MIỀN NAM 1954 – 1975
» NGUYỄN TRỌNG VĂN - MỘT KHÚC ĐAU CHÍN KHÚC CÙNG ĐAU
» VẺ ĐẸP TÌNH YÊU TRONG “GIÁO SƯ VÀ CÔNG THỨC TOÁN” CỦA YOKO OGAWA
» MỘT SỐ 'CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG' CHO THƠ VIỆT NAM HIỆN NAY
» ĐOÀN THỊ TẢO - MỘT ĐỒNG MUA CÁI NỔI TRÔI
» VĂN CAO: 'TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI ĐẦU MÙA'
» NHỮNG NÉT TƯƠI MỚI TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC
» KHI NHÀ VĂN ĐỖ CHU SẮM VAI NHÀ THƠ TRẺ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê