DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
PHÙNG QUÁN VẪN SỐNG MÃNH LIỆT TRONG LÒNG BẠN ĐỌC
Vừa qua bạn đọc trong nước, người Việt ở nước ngoài vui mừng trước sự kiện di hài hai vợ chồng thi sĩ Phùng Quán được đưa về quê theo di nguyện của ông lúc còn sống. Người đứng ra thực hiện di nguyện này là nhà thơ Ngô Minh ở Huế và bạn bè văn chương. Thưa bạn đọc, nhà thơ Ngô Minh, khách mời tuần này của chúng tôi.
ỨNG XỬ VỚI VĂN BẢN: TRƯỜNG HỢP PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA THỤY KHUÊ VÀ ĐOÀN CẦM THI.
Nhưng nhờ/vì thế, công trình của Thụy Khuê đậm đặc dung nham lí thuyết cấu trúc, cả người viết lẫn độc giả dễ rơi vào trạng thái phát bỏng. Kế đó, muộn hơn nhưng cũng quyết liệt không kém, Đoàn Cầm Thi đi vào tính mở của phê bình cấu trúc, tức là khám phá các mã (bao gồm cả ngôn ngữ lẫn văn hóa) khác nhau trên cùng văn bản. Đoàn Cầm Thi, ưa chuộng cá tính mạnh mẽ đã biết cách đương đầu với các thỏa hiệp đã và đang trú ẩn trong nhiều tranh luận.
NGUYỄN DUY THI CHỈ
Đọc Nguyễn Duy cứ thấy áy náy trong lòng… Tôi không nói đọc thơ - Nguyễn - Duy vì ông đã hóa… thơ. Ông đã dành trọn tinh thần và mạng sống cho thơ.       
THƯ NGỎ GỬI NHÀ VĂN TRẦN NGHI HOÀNG

Ông Trần Huy Thuận vẫn thường gửi bài lên NTT.ORG, nay bỗng gửi lên một bức THƯ NGỎ GỬI NHÀ VĂN TRẦN NGHI HOÀNG ký tên chung với người bạn từ thuở nhỏ là ông Nguyễn Hữu Đính, muốn làm minh bạch một câu chuyện đã lâu. Hy vọng có sự hồi âm để làm sáng tỏ.

ANH EM NGUYỄN TƯỜNG TAM - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (Phần 5)
Tự lực văn đoàn có một ý tưởng tốt, mang tính nhân đạo. Đó là chủ trương xoá bỏ nhà ổ chuột, mang đến cho con người những ánh sáng văn minh.

• Các tin khác:

» CON NGƯỜI MINH TRIẾT TRONG NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN
» THIỀN, TRIẾT VÀ SIÊU THỰC 'KHI NGƯỜI TA CÚI MẶT'
» NHỮNG CÁCH PHÊ BÌNH ĐỘC ĐÁO
» ANH EM NGUYỄN TƯỜNG TAM - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (Phần 4)
» NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN BỔNG: TRẦM LẶNG VÀ TINH TẾ
» THI SĨ NGUYỄN BÍNH VÀ... SỐ 4 KỲ LẠ!
» MỘT CÔNG TRÌNH LÍ LUẬN VĂN HỌC ĐƯỢC CHÚ Ý Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XXI
» ĐỌC TẬP THƠ 'NUỐT TRỘNG QUẠNH HIU'
» NHÀ VĂN SƠN TÙNG VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TÁC GIẢ QUỐC KỲ
» VŨ ĐIỆU KHÔNG VẦN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  

  
Gia đình Bích Khê