DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG THEO THUYẾT HIỆN ĐẠI: ADORNO, FOUCAULT VÀ TRÍ THỨC HIỆN ĐẠI
Những nét tương đồng giữa nghiên cứu của Theodor Adorno và chủ nghĩa hậu cấu trúc Pháp đã từng được quan tâm rộng rãi. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 1983, Michel Foucault bình luận về những tương đồng chưa được biết trước đây giữa lối phân tích của ông về Tính hiện đại và của Horkheimer, cũng như phê bình của Adorno về thời đại Duy lý và thời đại Khai sáng ở phương Tây.
NHÂN CHỨNG PHÚT LÂM CHUNG CỦA NHÀ VĂN CHU CẨM PHONG
Sau gần 30 năm kể từ ngày anh hi sinh, nhờ sự tận tâm của bạn bè, đồng đội tập sách Nhật ký chiến tranh dày hơn 900 trang được NXB Văn học ấn hành năm 2000. Nhưng bên cạnh cuốn nhật ký đó, còn rất nhiều điều khác về Chu Cẩm Phong mà có thể nhiều người còn chưa biết đến. Những ngày cuối tháng Tư, tôi trở lại xã Duy Tân (Duy Xuyên, Quảng Nam), nơi 40 năm trước (ngày 1/5/1971), nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
NHÀ THƠ ANH NGỌC: NHỮNG VUI BUỒN CỨ ĐÒI ĐƯỢC HÁT LÊN
Anh Ngọc là một nhà thơ nhạy cảm và luôn có sự quẫy cựa trong nhận thức các vấn đề xã hội. Mạch sáng tạo trong anh thường không ào ạt, mà thong thả, có lúc loay hoay như đang cân nhắc một điều gì… khó nói.
MỘT BÀI VIẾT CŨ VỀ NGUYỄN HUY THIỆP
 

Lời tác giả: Đây là bài phê bình văn học của tôi viết đầu năm 1990 cho báo Văn nghệ, nhưng không được đăng. Sau đó đưa vào tập tiểu luận Lí luận và phê bình văn học năm 1996, ở NXB Hội nhà văn, cũng không được Ban biên tập duyệt, bản thảo coi như bị mất. Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, người biên tập cuốn sách của tôi đã lưu giữ lại, 21 năm sau gửi biếu lại tôi. Xin cảm ơn anh Lại Nguyên Ân và giới thiệu để bạn đọc mạng nhớ lại một thời đã qua. TĐS.

“LẠ HÓA” VÀ NHỮNG THỂ NGHIỆM CỦA TIỂU THUYẾT ĐẦU THẾ KỈ XXI
“Lạ hóa” luôn là một nhu cầu tất yếu của văn học nghệ thuật, hòng “gây nên ở chủ thể tiếp nhận sự ngạc nhiên và hiếu kì trước một góc nhìn mới, làm nảy sinh một thái độ tiếp nhận tích cực đối với cái thực tại đã bị lạ hóa kia” (B. Brecht).

• Các tin khác:

» 'NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CUỘC ĐỜI TÔI TRỞ NÊN Ý NGHĨA HƠN'
» 'CHẲNG CUỐN TIỂU THUYẾT NÀO VĨ ĐẠI HƠN CUỘC ĐỜI'
» NHỮNG 'TÂM SỰ NGHỀ' ĐỘC ĐÁO CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN
» ĐỐI CHIẾN - BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA ĐỀ TÀI VĂN HỌC CHIẾN TRANH
» ĐẠI TÁ TÌNH BÁO NGUYỄN MINH VÂN - NHỮNG HỒI ỨC KHỐC LIỆT
» RỤNG RƠI NHỮNG MỘNG...
» TRƯỜNG CA VIỆT, MỘT CÁCH NHÌN...
» DẤU VẾT CHIẾN TRANH TRONG KÝ ỨC NHÀ VĂN
» ĐÔI ĐIỀU THƯA LẠI
» THƠ SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIẢNG VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  

  
Gia đình Bích Khê