DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
LẤY CHỒNG THƯƠNG BINH
Truyện mini là "chuyện nhỏ" nhưng rõ ràng "độ nở" của mini thì lan tỏa đến vô cùng, mang tính "sát thương tâm hồn" rất cao. Lại là chuyện về thương binh nhân ngày 27/7 nữa. Bichkhe.org xin giới thiệu chùm truyện mi ni của Đỗ Ngọc Thạnh (TS Mai Bá Ấn)
NHỮNG KẺ LẠC LOÀI TỪ TRUYỆN NGẮN XUÂN DIỆU ĐẾN TIỂU THUYẾT BÙI ANH TẤN
Đây là bài viết công phu, có cách tiếp cận lí giải mới mẻ về hiện tượng đồng tính trong văn học Việt Nam. Do khuôn khổ của báo, xin trích đăng một phần nội dung của tham luận này. Tên bài “Văn học đồng tính: Những kẻ lạc loài từ truyện ngắn Xuân Diệu đến tiểu thuyết Bùi Anh Tấn”. Những dấu (…) trong bài viết là do chúng tôi lược bớt bản văn.
VỀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT
Không nên quy nghệ thuật vào lĩnh vực đùa vui hay minh hoạ dễ dãi cho các tư tưởng đạo đức cao siêu. Nghệ thuật là hình thức của tư duy, thiếu nó ý thức con người sẽ không tồn tại, cũng như không thể tồn tại ý thức với chỉ một nửa bán cầu đại não.
HAI MÔ HÌNH VẬN HÀNH LÝ THUYẾT TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM

Tuy nhiên, hai mô hình này không loại trừ nhau, mà bổ sung cho nhau. Trong đời một nhà nghiên cứu, ai cũng phải vận dụng cả hai mô hình, nhưng vẫn có một mô hình làm chủ đạo, cái tạo nên bộ mặt riêng.

NHỮNG KỶ NIỆM CỦA TÔI VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM
Tôi đọc loạn xạ. Hình như  văn chương miền Nam đối với tôi lúc đó có vẻ cũng lộn xộn. Đi đâu tôi cũng mang theo một cuốn sách trong túi áo, khi tôi buồn rầu, chúng an ủi tôi, khi sung sướng, chúng làm tôi giật mình, khi lạc đường chúng khuyên tôi đứng lại, nhìn xuống.

• Các tin khác:

» VÀI NÉT VỀ NHÀ NGHIÊN CỨU LẠI NGUYÊN ÂN
» THƯ GỬI BẠN VIẾT HUYỀN MINH
» TRUYỆN KIỀU - MỘT TÁC PHẨM VIỆT NAM
» CUỘC GẶP GỠ CẢM ĐỘNG GIỮA CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ NHÀ VĂN SƠN TÙNG
» THƠ VIỆT - NGHĨ VÀI ĐIỀU KHI VỌNG NHÌN TỪ 2010 ĐẾN NAY
» LÊ VĂN TRƯƠNG - NGHỊCH LÝ TRONG ĐỜI
» THƯƠNG LẮM, HẢI KỲ ƠI…
» PHÊ BÌNH ĐỪNG LÀM NHỤT CHÍ NGƯỜI SÁNG TÁC
» TRƯỜNG HỢP RA ĐỜI CỦA TẠP CHÍ NAM PHONG
» BẾN ĐỢI NHỌC NHẰN


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  

  
Gia đình Bích Khê