DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NHỮNG SUY NIỆM VĂN HỌC TỪ MỘT TẬP TRUYỆN NGẮN

Góp phần thông diễn 'Ăn trái đào hái hoa hồng đào' của Võ Thị Xuân Hà

LỤC BÁT NGUYỄN BÁ HOÀ TRONG 'THUYỀN HẠNH'
Đồng Đức Bốn, Phạm Xuân Nguyên, Mai Bá Ấn rất thành công với thể loại thơ lục bát, được dư luận chú ý. Lục bát Đồng Đức Bốn, Phạm Xuân Nguyên đậm chất thế sự được viết theo lối dân gian – hiện đại. Mai Bá Ấn cắt dòng bậc thang… Có người nói: làm thơ chỉ cần cảm xúc, không cần lí luận. Không đúng, người sáng tác hôm nay cần có lí luận để “chỉ đạo” công việc sáng tạo của mình, không thể sáng tác mù. Nhưng cũng không để lí luận o ép, uy hiếp hồn thơ. Trường hợp Du Tử lê, Đồng Đức Bốn, Phạm Xuân Nguyên, Mai Bá Ấn hay Nguyễn Bá Hòa là những gợi ý để mỗi người làm lục bát tự định hướng. Lục bát Nguyễn Bá Hòa là lục bát “rin”, gần với lục bát truyền thống, chưa phải là “lục bát đời mới”, không thấy dấu ấn của sự cách tân.
ĐỌC 'PHONG LÊ CỦA CHÚNG TÔI'
GS Phong Lê là người Phản biện 1 Luận án Tiến sĩ của tôi. Và chính bản thảo viết tay bài phản biện này, GS đã đưa lên làm bìa cho cuốn sách "Phong Lê của chúng tôi". Có lẽ chính vì lẽ đó mà tôi - một học trò nhỏ của thầy - được thầy trang trọng ghi tặng tập sách này. Và hiển nhiên, được thầy chọn phản biện làm bìa sách, lại được thầy tặng sách, tôi, dù khiêm tốn cũng không thể không nói là rất vui và tự hào. Xin trân trọng giới thiệu quyển sách này cùng bạn đọc qua bài viết của tác giả Nguyễn Văn Hoa (TS Mai Bá Ấn)
VĂN HỌC DẤN THÂN YÊU NƯỚC GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ MIỀN NAM
Những biến cố lịch sử tại miền Nam trong gần hai thập niên (1955 -1975) đã có tác động đến giới văn nghệ sĩ. Ý thức dấn thân nhập cuộc của những cây bút đô thị trong từng giai đoạn, đã đưa họ vượt ra ngoài cái thế giới riêng tư của mình để vươn tới sự cảm thông sâu sắc, đồng thời chia sẻ với thân phận bọt bèo của người cùng khổ, người bị áp bức. Những tác giả đô thị tại Sài Gòn và  tại các thành thị miền Nam đã bày tỏ tình liên đới với người dân cùng khổ ở nông thôn và người dân nghèo thành thị tại miền Nam.   Từng nơi, từng lúc, những tác giả đô thị đã đóng góp nhiều tác phẩm dấn thân, phản kháng, dân tộc, tiến bộ và yêu nước vào dòng chảy văn học Sài Gòn trước năm 1975 và tiếp tục đồng hành với văn học đất nước từ sau năm 1975.
BƯỚC ĐẦU SUY NGHĨ VỀ VĂN HỌC THỜI MẠC
Nói về văn học Mạc, về mặt khái niệm theo tôi phải giới thuyết xem văn học thời Mạc là cái gì? Tôi nghĩ, có thể tạm vạch ra mấy giới thuyết sau đây.

• Các tin khác:

» CHÙM TRUYỆN NGẮN ĐÓN CHÀO NGÀY QĐND -22/12
» “NHỚ” CỦA PHẠM TIẾN DUẬT – BÀI THƠ KHÔNG QUÊN
» 'ĐIÊN' LÀ MỘT CÁCH ỨNG XỬ CỦA BÙI GIÁNG
» ĐÊM TÂN HÔN BẤT HẠNH CỦA LỖ TẤN
» NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG - MỘT HỒN THƠ TINH QUÁI
» TÁC PHẨM VĂN HỌC NHƯ LÀ CẤU TRÚC NỘI DUNG ĐỘNG
» NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ ĐOÀN VỊ THƯỢNG
» BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ KHÔNG PHẢI CỦA LÍ THƯỜNG KIỆT VÀ...
» TẠ DUY ANH - VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM
» TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI LÍNH MIỀN NAM CẦM BÚT ĐỐI VỚI VĂN HỌC MIỀN NAM


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  

  
Gia đình Bích Khê