DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ!
Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa được những người luận chứng cho nó xem như một hệ thống nghệ thuật mới, mang tính cách tân: trong khi kế tục truyền thống nhân đạo chủ nghĩa của nghệ thuật quá khứ, nó đồng thời kết hợp truyền thống ấy với nội dung xã hội chủ nghĩa, − một nội dung được xem là hoàn toàn mới, là đóng góp mà chủ nghĩa Mác đem vào triết học duy vật − khẳng định vai trò của hoạt động cải tạo cách mạng nhằm thay đổi hiện thực.
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
Bài phát biểu tại đại hội lần thứ XI Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, ngày 6-7/7/2011
GIỚI LÝ LUẬN PHÊ BÌNH TRUNG QUỐC THẢO LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài viết này của tôi chỉ xin trình bày sơ lược cuộc thảo luận về chủ nghĩa hiện thực chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa mà giới nghiên cứu phê bình Trung Quốc đã đề cập trong thời kỳ đổi mới.
BẾN HẢI - LONG LANH NƯỚC SÁNH ĐÔI BỜ
Không-thời gian, địa điểm của đám rước dâu ấy khiến người trong cuộc trở nên đặc biệt. Lấy buổi đưa dâu làm cảm hứng cho niềm vui sau ngày đoàn tụ, Cảnh Trà đã hoàn thành nhiệm vụ của một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa. Bài thơ này là một bức ảnh hiếm và quý sau ngày thống nhất.
THI CA MIỀN NAM 1954 – 1975
Tháng 7 năm 1954, cuộc chiến-tranh Đông-dương chấm dứt, nước Việt-Nam bị chia đôi. Trước thực tại mới, những nhà thơ ba miền tập hợp ở bên này vĩ tuyến 17 đã háo hức sáng tác, lên đường, làm nên một nền thi-ca độc đáo và dựng xây một nền văn-học nhân bản và khai phóng.

• Các tin khác:

» NGUYỄN TRỌNG VĂN - MỘT KHÚC ĐAU CHÍN KHÚC CÙNG ĐAU
» VẺ ĐẸP TÌNH YÊU TRONG “GIÁO SƯ VÀ CÔNG THỨC TOÁN” CỦA YOKO OGAWA
» MỘT SỐ 'CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG' CHO THƠ VIỆT NAM HIỆN NAY
» ĐOÀN THỊ TẢO - MỘT ĐỒNG MUA CÁI NỔI TRÔI
» VĂN CAO: 'TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI ĐẦU MÙA'
» NHỮNG NÉT TƯƠI MỚI TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC
» KHI NHÀ VĂN ĐỖ CHU SẮM VAI NHÀ THƠ TRẺ
» THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI HUẾ TRONG KÝ CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
» HÒA GIẢI VÀ HÓA GIẢ BA LOẠI NHÀ THƠ HÔN NAY
» CHÙM THƠ CỦA NGÔ GIA THIÊN AN - 13 TUỔI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  

  
Gia đình Bích Khê