DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
THƠ VIỆT - NGHĨ VÀI ĐIỀU KHI VỌNG NHÌN TỪ 2010 ĐẾN NAY
Tôi vẫn đọc thấy đâu đấy năm 2010 là một năm thơ sôi động, nhiều gương mặt sáng giá… Chỗ khác thì năm 2010 là năm trầm lắng của thơ Việt. Hai kiểu nói nghịch nhĩ ấy, thực ra với thực trạng thơ Việt Nam gần đây, cụ thể là từ 2010 đến nay, thì nói kiểu nào cũng trúng.
LÊ VĂN TRƯƠNG - NGHỊCH LÝ TRONG ĐỜI
Đã có nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu tìm cách lý giải sức chinh phục độc giả của Lê Văn Trương. Họ đều thừa nhận truyện của Lê Văn Trương không hẳn đã đặc sắc hơn một số tác giả khác, chưa nói không hiếm chỗ, nó còn thể hiện sự "ăn xổi ở thì". Một độc giả viết rằng, anh không biết những người khác tìm đến với Lê Văn Trương bằng cách nào, riêng anh thì đến với Lê Văn Trương bởi sức khêu gợi của những cái tên sách..
THƯƠNG LẮM, HẢI KỲ ƠI…
Không biết có ai trên đời này được nghe điếu văn của mình lúc còn sống như Hải Kỳ không ? Có lẽ hiếm lắm. Hải Kỳ biết hết tất cả những sự chuẩn bị của vợ, con và bạn bè cho  giờ phút rời cõi tạm của mình và rất bình tĩnh, tự tại. Ừ thì  mỗi người sống trên cõi đời này dù dài hay ngắn cũng  chỉ để lại một cái mốc nào đó. Phùng Quán ra đi  khi mới  64 tuổi, nhưng  thơ văn, nhân cách của Phùng Quán sống mãi. Hải Kỳ cũng có một sự nghiệp thơ tài hoa,  bám rễ trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ …
PHÊ BÌNH ĐỪNG LÀM NHỤT CHÍ NGƯỜI SÁNG TÁC
“Khơi nguồn trí thức, bồi dưỡng tâm hồn” là nhiệm vụ của nhà văn nhà báo và những nhà có chữ nghĩa. Văn hóa đọc ngày càng bị lấn át bởi tiền và lối sống thực dụng, mọi giá trị bị đảo lộn. Các “nhà” phê bình văn học “trẻ” cứ chê bai, làm nhụt chí người sáng tác. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giật mình như thấy cái xấu cái ác hoành hành
TRƯỜNG HỢP RA ĐỜI CỦA TẠP CHÍ NAM PHONG
“Nam Phong có vai trò quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam, nó cũng đã gây một ảnh hưởng rất sâu xa trong giới trí thức Việt Nam trước kia”. Thế nhưng nhận định về mục đích ra đời, về tên gọi và việc đóng cửa của tạp chí văn học này, hiện vẫn có tình trạng mỗi người một phách, một phán đoán riêng, có chỗ suy diễn tùy tiện, thiếu căn cứ. Để góp một chút tư liệu cho các bạn đọc quan tâm, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của Huỳnh Văn Tòng, người đã từng bảo vệ luận án tiến sĩ về Lịch sử báo chí Việt Nam tại Đại học văn khoa và Khoa học nhân văn ở Paris (Sorbone) năm 1971.

• Các tin khác:

» BẾN ĐỢI NHỌC NHẰN
» VI THÙY LINH - TÔI HẲN NHIÊN THỪA NỮ TÍNH
» NGUYỄN DUY: NGƯỜI LÃNG DU SỐ MỘT
» TRƯỜNG - CA CA…
» THANH TÙNG - BỤI ĐƯỜNG VÀ NỖI ĐAM MÊ
» NGUYỄN VĂN HỌC: CHÍNH DANH VÀ 'HỖN DANH'
» NHÀ PHÊ BÌNH TRONG THỜI ĐẠI “TÁC GIẢ ĐÃ CHẾT”
» NGUYỄN TUÂN VÀ SỰ ĐỘC ĐÁO TRONG VĂN CHƯƠNG
» THI SĨ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ KIỀU DIỄM
» CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ!


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  

  
Gia đình Bích Khê