DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
NGUYỄN ĐÌNH THI - LÁ ĐỎ VÀ NHỮNG GIẤC MƠ
Làm thơ về Đất nước đã từ lâu. Lòng ôm trùm Đất nước cũng đã có từ buổi đầu dấn thân vào con đường cách mạng. Vậy mà, mãi đến những ngày tháng cuối 1974, đầu 1975, Nguyễn Đình Thi mới được đi thị sát chiến trường miền Nam. Khác với Tế Hanh, Tố Hữu, nhà văn Nguyễn Đình Thi là Người Hà Nội từng ngưỡng vọng miền Nam với lời hẹn ước khát khao cháy bỏng với Sài Gòn.
NGUYỄN ĐÌNH THI - NGHỆ SĨ, CHIẾN SĨ
Triển lãm 70 năm văn hóa cứu quốc vừa qua là dịp để kỷ niệm văn kiện văn hóa lịch sử Đề cương văn hóa Việt Nam và tác giả lỗi lạc Trường Chinh. Đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ Một nền văn hóa mới - tác phẩm lý luận mà người chấp bút là Nguyễn Đình Thi - nhà văn hóa tài danh ra đi vừa tròn 10 năm.
LÀM BÁO VĂN NGHỆ CHẶNG ĐẦU ĐỔI MỚI
Nhà văn Hoàng Minh Tường làm báo Văn Nghệ từ đầu năm 1988 đến 1998. Ông làm Trưởng ban  Văn xuôi từ 1992 – 1998; tác giả của  nhiều bút ký , phóng sự  trên báo Văn Nghệ được bạn đọc chú ý : “ Làng giáo có gì vui”, “ Anh hùng khi đã sa cơ”’ “Con nuôi nhà nước”, “ Nội Duệ đất nề ngoại hạng”, “ Ngày mai ta mặc bằng gì?”, “ Mông Dương, 97 mét dưới âm ti”, “ Chìa khóa mở vào Bái Tử Long”, “ Nước ta có một Côn Đảo”, “ Nho Quế chảy ngang trời”, “ Chứng nhân Cam Lộ”… Và các truyện ngắn: “ Giỗ họ”, “ Tứ đại đồng đường”, “ Ngoại ô trăng lạnh”, “Hiệp phụ”” Kiệt tác không cần giải Nobel”… Nhân kỉ niệm 65 năm thành lập báo, nhà văn Hoàng Minh Tường đã chia sẻ những câu chuyện làm báo Văn nghệ trong những năm đầu đổi mới.
TỰ SỰ TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN MINH CHÂU
Nguyễn Minh Châu thuộc số những nhà văn sớm có ý thức sâu sắc về sứ mệnh của người cầm bút. Quan điểm tự sự của Nguyễn Minh Châu như sau: “Phải ghi nhận lấy những gì đang xảy ra trên mảnh đất ta đang đứng hôm nay. Những điều ghi nhận ấy phải do ta tự tìm lấy”.
HOÀNG TRUNG THÔNG - ĐẦU TRẦN ĐI DƯỚI TRỜI MƯA
Hình ảnh đó in sâu trong tâm khảm của tôi, qua nhiều tháng năm. Tôi nghĩ, tôi đã được nhìn thấy Hoàng Trung Thông khi ông là Hoàng Trung Thông nhất, một Hoàng Trung Thông thi sĩ. Và, tôi nghĩ, tôi đã may mắn.

• Các tin khác:

» ĐỒNG VỌNG BOLERO
» HÀNH TRÌNH THƠ THI HOÀNG
» TUÂN NGUYỄN – TÔI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI…
» THƠ VÀ PHÊ BÌNH THƠ
» TẠ BÁ HƯƠNG - NHỌC NHẰN VÀ LẤM LÁP MỘT HỒN THƠ LỤC BÁT
» NỮ SĨ NGÂN GIANG - NHỮNG KỶ NIỆM TỪ BUỔI ĐẦU CÁCH MẠNG
» THI PHẨM “BUNG NỤ THU GẦY” CỦA NHÀ THƠ TRẺ MẠC MẠC GIỚI THIỆU Ở SÀI GÒN
» LIỆU 'EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA' CÓ PHẢI LÀ MỘT TUYỆT TÁC?
» TIẾP NHẬN KHÁI HƯNG Ở MIỀN NAM TRƯỚC 1975
» VĂN HỌC VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI - NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN HIỆN NAY


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  

  
Gia đình Bích Khê