DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
LƯU QUANG VŨ VỚI 'SỐ PHẬN VĂN HÓA'
Trong số kịch bản đã được dựng trên sân khấu cả nước của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948-1988), Hồn Trương Ba da hàng thịt của ông đã gánh chịu số phận thật long đong, vất vả ngay từ khi ra đời. Viết xong năm 1981, kịch bản này bị cho là có vấn đề về phản ánh hiện thực, bị nằm im trong ngăn kéo của Lưu Quang Vũ 5 năm.
TRANG TỬ - 'ÔNG TỔ NGÔNG' CỦA VĂN HỌC
Các tác giả lớn không chỉ gây ảnh hưởng bằng tư tưởng, học thuật, mà còn gây ảnh hưởng bằng chính phong cách sống, thái độ sống. Trang Tử đã truyền lại cho đời sau một phong cách ngông, tư thế ngông, trở thành “ông tổ ngông” trong văn học.
TƯ TƯỞNG TỰ DO TRUYỀN THỐNG TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
Tư tưởng đó có thể vận dụng vào lịch sử văn học và lịch sử văn hoá dân tộc. Nhưng cho đến nay khía cạnh này vẫn chưa được chú ý thích đáng.
THU BỒN - KHÚC ĐỜI THƯƠNG CAY MẮT

Một trong những người tôi hay nghĩ đến là thi sĩ Thu Bồn.

'GÁC TRỊNH' - LUNG LINH NẮNG THỦY TINH VÀNG
Tôi thực sự xúc động bởi khi quan sát căn “Gác Trịnh” nẳm ở tầng hai  vẫn như còn đủ đầy cái  dáng dấp của một thuở nghèo nàn gắn với người nghệ sỹ tài hoa  khi xưa mà những tình khúc bất hủ của ông luôn làm say đắm lòng người. Bây giờ “Gác Trịnh” đã trở thành nơi lưu giữ một vài kỷ vật và là một không gian văn hóa nho nhỏ để trưng bày một số bức tranh, ảnh kỷ niệm về ông và là nơi gặp gỡ của các văn nghệ sỹ và bạn bè yêu mến và luôn ngưỡng mộ nhạc Trịnh.

• Các tin khác:

» HAI BÀI THƠ VỀ MẸ CỦA ĐẶNG HUY VĂN
» VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
» BÍ ẨN VŨ BẰNG
» NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - GIỌNG QUẢNG VÀ MỘT HỒN THƠ RỘNG MỞ
» NHÀ VĂN ĐỘC HÀNH ĐỘC BỘ
» VĂN HỌC VIỆT NAM CÓ CẦN TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
» THƠ HOÀNG LY - ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT
» NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ CHUYẾN ĐI SÓNG NƯỚC
» HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ NHƯ MỘT SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
» CÒN CÓ MỘT NHÀ THƠ, MỘT HỌA SĨ TRONG NHẤT LINH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  

  
Gia đình Bích Khê