DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ thobichkhe@gmail.com
BẢN SẮC THIỀN VIỆT NAM TRONG THƠ THIỀN LÝ-TRẦN
Đời là bể khổ, đúng là lời Phật dạy, nhưng lời dạy ấy mới là một nhận thức thực tại. Xử lý thực tại ấy ra sao để con người lặn trong bể khổ lại tìm ra nguồn vui, đấy mới là mục đích của người tu Phật...
MỘT CÁCH HIỂU 'VỘI VÀNG' CỦA XUÂN DIỆU
Vội vàng là một trong những bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Xuân Diệu, được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 11, quyển hai, bộ cơ bản. Toàn bài thơ toát lên tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết cháy bỏng của  Xuân Diệu.
LƯU QUANG VŨ VỚI 'SỐ PHẬN VĂN HÓA'
Trong số kịch bản đã được dựng trên sân khấu cả nước của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948-1988), Hồn Trương Ba da hàng thịt của ông đã gánh chịu số phận thật long đong, vất vả ngay từ khi ra đời. Viết xong năm 1981, kịch bản này bị cho là có vấn đề về phản ánh hiện thực, bị nằm im trong ngăn kéo của Lưu Quang Vũ 5 năm.
TRANG TỬ - 'ÔNG TỔ NGÔNG' CỦA VĂN HỌC
Các tác giả lớn không chỉ gây ảnh hưởng bằng tư tưởng, học thuật, mà còn gây ảnh hưởng bằng chính phong cách sống, thái độ sống. Trang Tử đã truyền lại cho đời sau một phong cách ngông, tư thế ngông, trở thành “ông tổ ngông” trong văn học.
TƯ TƯỞNG TỰ DO TRUYỀN THỐNG TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
Tư tưởng đó có thể vận dụng vào lịch sử văn học và lịch sử văn hoá dân tộc. Nhưng cho đến nay khía cạnh này vẫn chưa được chú ý thích đáng.

• Các tin khác:

» THU BỒN - KHÚC ĐỜI THƯƠNG CAY MẮT
» 'GÁC TRỊNH' - LUNG LINH NẮNG THỦY TINH VÀNG
» HAI BÀI THƠ VỀ MẸ CỦA ĐẶNG HUY VĂN
» VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
» BÍ ẨN VŨ BẰNG
» NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - GIỌNG QUẢNG VÀ MỘT HỒN THƠ RỘNG MỞ
» NHÀ VĂN ĐỘC HÀNH ĐỘC BỘ
» VĂN HỌC VIỆT NAM CÓ CẦN TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
» THƠ HOÀNG LY - ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT
» NGUYỄN TRỌNG TẠO VÀ CHUYẾN ĐI SÓNG NƯỚC


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  

  
Gia đình Bích Khê