DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GIỚI THIỆU BÀI THƠ

Cũng đã có nhiều bài thơ về Thơ, nhưng "Thơ" của Lê Vĩnh Tài quả là quá ngắn gọn, súc tích, đầy hàm chứa mà có sức gợi mở, lan tỏa đến vô cùng... Bichkhe.org xin giới thiệu bài thơ này đến độc giả xa gần (TS Mai Bá Ấn)

 

THƠ

LÊ VĨNH TÀI

 

nước không có hình dạng gì
trước khi bị đóng băng
hóa đá...

thơ không sống bằng cách đó
thơ cháy như thiêu

nên nếu cần phải có một hình dạng
thơ đơn giản
nhặt lên một hòn đá
ngay dưới chân thơ...

 

 

 

Các bài khác:
· PUSKIN VÀ NGUYỄN DU - HAI NHÀ TIÊN TRI CỦA HAI DÂN TỘC
· ĐỌC “HƯƠNG QUÊ” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
· MAI BÁ ẤN VÀ BÀI THƠ TẶNG NGÔ MINH
· NHÀ THƠ NGÔ MINH QUA ĐỜI VÀ BÀI THƠ CUỐI CÙNG
· NHÀ THƠ CHÂN QUÊ- VŨ CHÂU PHỐI
· ĐỌC “MỢ HỮU” CỦA TRẦN NHUẬN MINH
· PHẠM NGỌC THÁI VỚI THIÊN TÌNH CA TRÁC TUYỆT
· NGUYỄN BÍNH VÀ BÀI THƠ XUÂN CUỐI CÙNG
· BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN VÀ NHỮNG CẢM NHẬN
· NÀNG DÂU Ý TRONG LÀNG VĂN VIỆT
· ĐỌC "SÓNG NGẦM" CỦA NGÔ NGUYỄN
· CHÙM THƠ PHẠM NGỌC THÁI - LÊ THANH HÙNG
· BIẾN ĐIỆU LỤC BÁT
· BA BIẾN KHÚC CỦA VĂN CAO
· THƠ TANKA CỦA NHẬT BẢN
· KHẠO KHỜ
· TÍNH DỤC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI THẾ KỶ XVI-XIX
· HOA TRI ÂN BẬT NỞ
· CHÙM THƠ NGUYỄN MINH PHÚC - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
· TRẦN TUẤN - TÔI LÀM THƠ TRONG NHỮNG LÚC KHÔNG TỈNH TÁO NHẤT

 

  
Gia đình Bích Khê