DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ANH THƠ - ĐA TÀI TÌNH NHƯNG CŨNG ĐA ĐOAN

Đỗ Ngọc Yên

 

“Anh Thơ: Đa tài, đa tình nhưng cũng đa đoan”. Nữ sĩ Anh Thơ bước lên văn đàn từ khá sớm, thành danh ngay từ tập thơ đầu tay Bức tranh quê và đã nhận được giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn cho bản thảo tập thơ này, năm 1939, khi Anh Thơ mới là cô gái 17 tuổi.

                                                                    Nhà thơ Anh Thơ

 Bà thuộc lớp những người sớm gia nhập phong trào Thơ mới (1932-1941), từng có thơ in trên các báo Ngày nay, Phụ nữ, Tiểu thuyết thứ Năm, Hà Nộ