Đẹp và Dâm
 
Người say rượu

 

Các bài khác:
· Quả măng cụt
· Cùng một cô đào hát bộ
· Bàn chân
· Mơ tiên
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê