Nhạc và Lệ
 
Hoàng hoa

 

Các bài khác:
· Cơn mê
· Hiện hình
· Thi vị
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê